artikel

Vad hände på Kommunfullmäktige?

Vi tänkte försöka ha återkommande artiklar som behandlar vad som händer på Kommunfullmäktige och i synnerhet vilka förslag som Vänsterpartiet försöker få igenom.

Till Kommunfullmäktige den 12/5 hade Vänsterpartiet lämnat in följande motioner:

1. Motion angående barnomsorg när föräldrarna behöver – Nafi Cilgin (v). Bilaga 72.08
2. Motion om att införa barnchecklista i kommunala beslut – Nafi Cilgin (v). Bilaga 73.08

Tillsammans med Socialdemokraterna lämnades följande motion:

Motion om att inrätta en gemensam bostadsförmedling – Barbro Nordgren (s), Magnus Sundberg (s) och Nafi Cilgin (v). Bilaga 70.08

Ovanstående länkar pekar till Hainge Kommuns hemsida där även föredragslistan finns att läsa i sin helhet.

Kopiera länk