artikel

Åk gratis kollektivtrafik

Nu drar vi igång kampanjen för klimattaxa runt om i landet. Vi tycker att du ska kunna åka gratis med kollektivtrafiken där du bor.

Vänsterpartiet vill genomföra ett försök med klimattaxa –
avgiftsfri kollektivtrafik – i två län. I vårt budgetförslag i riksdagen har vi
avsatt statsbidrag som täcker minskade biljettintäkter och tillför medel för
nya fordon. Vi tror att fler skulle ställa bilen hemma om kollektivtrafiken var
kostnadsfri.

Vi tycker att det är väl investerade skattepengar för
klimatet. Dessutom gynnar det kvinnor, ungdomar och lågavlönade som i högre
grad åker kollektivt. Försöken ska utvärderas av forskare för att se hur det
påverkar t.ex. miljö och resmönster.

Här kan du ladda hem och läsa ett längre underlag om klimattaxa som pdf-fil.

Källa: http://www.vansterpartiet.se

Kopiera länk