artikel

Sabba inte sjukförsäkringen!!!

Talare är LO s ordförande Wanja Lundby Wedin, och talare kommer även från s, v, mp och patientorganisationer.

Regeringen har sedan 2006 gjort stora försämringar av sjukförsäkringen
genom sänkta ersättningsnivåer. Sverige har blivit ett land där cancersjuka får
betala skattesänkningar. Enligt regeringens politik ska det löna sig att vara
högavlönad och frisk.

Den 4
juni beslutar riksdagen om fler och historiska försämringar av sjukförsäkringen.
Förslaget går under beteckningen rehabiliteringskedja men innehåller inga
förslag på förbättrad rehabilitering eller ökade möjligheter för den som
drabbats av ohälsa eller funktionshinder att få jobb.

Sänkta ersättningsnivåer och snäva tidsgränser i
sjukförsäkringen i kombination med en fortsatt svår situation på arbetsmarknaden
kommer att öka behovet av socialbidrag. Förslaget kan därför bättre beskrivas
som en utsorteringskedja. Försämringarna drabbar alla löntagare och skadar
tilliten till välfärdssamhället på oöverskådlig sikt.

Kom till Mynttorget den 3 juni och ta med alla du
känner!

Kopiera länk