artikel

EU-parlamentet stödjer Vänsterpartiet i kampen mot våld mot kvinnor

Vänsterpartiet lyckades, 2 april, samla EU-parlamentets stöd för FN-kampanjen ”Say NO to Violence against Women”. FN-kampanjen syftar till att uppmärksamma det omfattande våldet mot kvinnor, som ofta förblir ostraffat.

– Våld mot kvinnor ödelägger liv, bryter ner samhällen och bromsar utvecklingen, säger Eva-Britt Svensson.

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson har samarbetat med FN:s goodwill-ambassadör Nicole Kidman för att förmå EU-parlamentet att stödja kampanjen. Idag lyckades det, genom att över hälften (över 393) av ledamöterna skrev på en skriftlig förklaring av Eva-Britt Svensson.

-Jag är oerhört glad att EU-parlamentet ställer upp i arbetet för att hejda det, säger Eva-Britt.


Mer information om UNIFEM:s kampanj finns här:

http://www.saynotoviolence.org/
http://www.unifem.org/

Kopiera länk