artikel

Det går att göra annorlunda

Debatt i Riksdagen med anledning av budgetpropositionens avlämnande idag 2009-09-21

 

– Varje miljard regeringen har delat ut till sina rika kompisar, är en miljard mindre till jobb. Enligt regeringens egna prognoser kommer vi fram till 2011 att närma oss en arbetslöshet på 12 procent. För första gången har Sverige nu högre arbetslöshet än genomsnittet i EU.

Läs anförandet av Ulla Andersson som pdf.

Det är inget oförklarligt fenomen: till skillnad från många andra regeringar, som snabbt valde att lägga fram stimulanspaket för att hejda krisen, så gjorde Sveriges regering ingenting mer än spådde vädret och fortsatte att bränna pengarna på nya skatteavdrag för de redan rika. Ett ineffektivt sätt att skapa jobb enligt regeringens egna beräkningar har varje jobb som skapats via jobbskatteavdraget kostat en miljon. Det finns effektivare sätt att skapa jobb som ger 2 -3 ggr bättre utfall på sysselsättningen.

 – Under de få år regeringen suttit vid makten har inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor ökat med över 1000 kr/månaden. Det är inte heller oförklarligt, utan faller tillbaka på de val regeringen har gjort t.ex. skatteavdragen, som till 60 procent har gått till män .

 – Det hade gått att göra annorlunda. Recepten för en jämställd ekonomi är enkla, uppenbara och doftar oerhört gott även samhällsekonomiskt. Det handlar om att förbättra barn- och äldreomsorgen. Det handlar om rätt till fasta jobb på heltid, om trygga och stabila socialförsäkringssystem. Det handlar om att individualisera föräldraförsäkringen. Det handlar kort sagt om att möjliggöra förvärvsarbete, istället för att stänga dörrarna till arbetslivet. Era 10 miljoner i skattesänkningar hade gett 20 000 fler jobb i välfärden, det hade varit gott för oss kvinnor.

– Vi säger: fler jobb i välfärden! Regeringen har konsekvent svarat med något helt annat: fler bolag i välfärden. 3 miljarder kronor plundrade de stora vårdbolagen den svenska välfärden på förra året, 3 miljarder motsvarar 6 000 anställda

Kopiera länk