artikel

Regeringen legaliserar diskriminering

Regeringens lagförslag med anledning av Lavaldomen innebär olika löner och villkor för svenska och utländska arbetare

-Regeringens lagförslag med anledning av Lavaldomen innebär att vi får en tudelad arbetsmarknad, där olika löner och villkor gäller för svenska och utländska arbetare. Diskriminering blir norm på svensk arbetsmarknad, säger Josefin Brink, Vänsterpartiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor. Förslaget innebär i korthet att det blir förbjudet att kräva likabehandling av utländska arbetare i Sverige. Det blir endast tillåtet att kräva minimilön och vissa minimivillkor när det gäller t ex arbetstid och semester. Det blir därmed exempelvis otillåtet att kräva att utländska arbetare ska omfattas av de olycksfallsförsäkringar som ingår i svenska kollektivavtal. 


– Utländska arbetare kommer att ha betydligt lägre löner än sina svenska kolleger. Och om utländska arbetare råkar ut för en olycka på sin arbetsplats kommer de inte att ha någon olycksfallsförsäkring. Med tanke på de många olycksfall som inträffat i exempelvis byggbranschen de senaste åren är detta givetvis fullkomligt oacceptabelt, fortsätter Josefin Brink. – Som ordförande i EU skulle den svenska regeringen ha alla möjligheter att ta initiativet i frågan om hur löntagarnas rättigheter ska garanteras inom unionen, och ställa krav på att de svenska kollektivavtalen ska fredas från juristerna i EG-domstolen. Istället har regeringen valt att tiga i EU och göra diskriminering och social dumpning till svensk lag, avslutar Josefin Brink. Fotograf: Josefin Morge

Kopiera länk