artikel

Låt dator och internetuppkoppling ingå i normen för försörjningsstöd

Motion från Anne-Catrin Eneroth (V) om att låta dator och internetuppkoppling ingå i normen för försörjningsstöd

I många hem finns numera dator och Internet uppkoppling. Detta har blivit en viktig förutsättning för att kunna ta del av samhällsinformation, att betala räkningar och även för skolarbete. Internet och köp av dator är en stor kostnad för många familjer men ofta nödvändig för att kunna söka arbete och ha kontakt med olika myndigheter. Införskaffandet av dator och uppkoppling mot Internet bör därför ingå som en nödvändig kostnad när normen för försörjningsstöd fastställs.
 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp föreslår att;

att Kommunfullmäktige ger i uppdrag till berörd nämnd att utreda förutsättningarna för kommunen att inkludera nämnda kostnader i försörjningsstödet

Ann-Catrin Eneroth (V)

Ersättare i Socialnämnden

Kopiera länk