Feminism

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Anförande i Kommunfullmäktige, under teman om mäns våld mot kvinnor.

Att män utsätter kvinnor för våld förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper. Misshandeln är en process som ofta börjar med kontrollerande beteende från mannens sida. Han kritiserar kvinnan, hindrar henne från att umgås med vänner, och kräver att hon ska anpassa sig efter hans behov. Gradvis isoleras kvinnan.

Så småningom börjar mannen hota och ta till våld, och kvinnan tvingas anpassa sig ytterligare för att inte bli utsatt för mer våld. Ofta vågar hon inte lämna mannen eftersom han då hotar att döda henne eller ta deras gemensamma barn ifrån henne.

Vi anser i likhet med FN, att mäns våld mot kvinnor, våldtäkt, incest och prostitution, har sin förklaring i den maktbalans som finns mellan könen i samhället.

Haninge kommun måste i egenskap av arbetsgivare aktivt och målinriktat arbeta för att förhindra könsdiskriminering. Dessutom måste de främja jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. Detta arbete måste ske i samverkan med de anställda, exempelvis via facket.

Arbetsgivare med tio eller fler anställda måste redovisa sitt arbete skriftligt i en jämställdhetsplan. Det är något som också Haninge kommun har gjort, dock utan till större hjälp. Hur man än betraktar frågan så inser man snart att den måste bemötas ur ett helhetsperspektiv. Exempelvis bidrar beslutet om vårdnadsbidrag som majoriteten i kommunen är villiga att ta beslut om till en O-jämställd samhällsstruktur. Denna påverkar i sin tur jämställdhetsfrågan i negativ bemärkelse.

Alla känner vi till hur kvinnodominerande yrken har lägre lönenivå än mansdominerade yrken. Vad beror det på? Kan det vara så att kvinnor inte vill ha samma lönenivå som män? Nej, så är det naturligtvis inte. Men vem bär ansvaret? Går det att beskylla fackliga organisationer för strukturen på arbetsmarknaden? Nej, givetvis inte. Vi i vänsterpartiet anser att bärare av ansvaret för ojämlikheten är rester av den patriarkala samhällsstrukturen som tidigare starkt präglade vår värld. Om vi inte inser det kommer vi inte heller att kunna åtgärda problemen. Vi, i egenskap av politiker, måste inse att vi spelar en viktig roll för situationen. Vi kan och vi bör bidra till att ändra på rådande strukturer.

Det är på sin plats att reda ut begreppet "mäns våld mot kvinnor". Begreppet är missvisande och jag anser att det är fel att stämpla hälften av världens invånare som misshandlare. Problemet som man försöker angripa måste ses ur ett annat perspektiv, samhällsstrukturen. Det skulle skapa en allt klarare bild som lägger grund för ett aktivt arbete för ett jämställt samhälle. Återigen måste vi som politiker inse vår betydelse för situationen för vilken vi gemensamt kan fatta beslut om och angripa frågan. För inte så länge sedan föreslog vänsterpartiet tillsammans med socialdemokraterna att alla deltidsanställda i Haninge kommun ska få möjlighet till heltidsanställning. En bakomliggande tanke till förslaget var att omkring 90 % av alla deltidsanställda är kvinnor. Vi kan via våra kanaler påverka situationen i egenskap av politiker. Det vi kan göra är att bana väg för jämställdhet i besluten vi fattar. Om vi blundar för vårt ansvar för en lösning på problemet kommer vi också i fortsättningen att endast kunna konstatera hur många kvinnor som blivit misshandlade.

Det är en utveckling jag hoppas vi slipper att ta del av.

Tack.

Nafi Cilgin (V)

Gruppledare

Kopiera länk