artikel

Temakväll om privatiseringarna i Sverige

Temakväll om privatiseringarna i vården, skolan, och övrigt i Sverige!

Sälj hela skiten!!

Temakväll om privatiseringarna i vården, skolan, och övrigt i Sverige!

Onsdagen den 18:e november samlades Vänsterpartiet i Haninge för ett medlemsmöte där Josefin Brink, riksdagsmedlem höll ett engagerande, faktaspäckat, och mycket intressant föredrag om de stora privatiseringarna som skett de senaste åren, med känt och oroande resultat! Det är nu hög tid att skapa en bred opion mot denna allvarliga och för medborgarna mycket negativa utveckling! Speciellt vi i Vänsterpartiet bör agera kraftfullt för att motverka de krafter i samhället som tar över allmänt ägd verksamhet, endast för snäv ekonomisk vinning

Vänsterpartiet Haninge

 

 

Fotograf: Waldemar Ohlsson

Kopiera länk