artikel

Höghastighetståg om vi vinner valet

Vi är överens om den största satsningen på järnvägsnätet sedan utbyggnaden av stambanorna i slutet av 1800-talet. Totalt vill vi öka investeringarna med 120 miljarder kronor fram till år 2021 – en fördubbling jämfört med regeringens järnvägsplaner. Vår uppgörelse innebär att vi börjar bygga höghastighetsbanor i Sverige. Det skriver de rödgröna partiledarna/språkrören på DN Debatt.

Trots järnvägssatsningen minskar vi inte den ram för investeringar i vägar som regeringen föreslagit. Bilen kommer under överskådlig tid att behövas för att människors vardag ska gå ihop, skriver Mona Sahlin, Peter Eriksson, Maria Wetterstrand och Lars Ohly.

Sverige ska bli starkare och mer konkurrenskraftigt. Det behövs en ny politik som sätter jobb, ekonomi och välfärd främst. Sverige behöver inte fler skattesänkningar på lånade pengar. I stället krävs investeringar som leder till fler jobb. En viktig del i vår rödgröna jobbpolitik är att bygga ut infra­strukturen och satsa på snabbare och effektivare kommunikationer i hela landet.

Läs hela artikeln på DN Debatt.

Kopiera länk