Artiklar

Barn åtalas då Turkiet inte respekterar FN:s barnkonvention

Under det senaste året har över 5 000 minderåriga kurdiska barn åtalats i Turkiet. Ca 2700 namngivna barn avtjänar ett fängelsestraff på upptill 8 år. Barnen döms i domstolar enligt Turkiets antiterrorlagstiftning för vuxna (som gäller för medlemmar i förbjudna partier och beväpnade grupper). – Turkiet skrev 1990 under FN:s barnkonvention, men fullföljer inte sin skyldighet och tillämpar inte konventionen i praktiken. Turkiska staten ersatte år 2005 civila domstolar för barn med appellationsdomstolar där antiterrorlagar tillämpas. Detta innebär att barnens straff aldrig skjuts upp samt kan ökas med upptill 50 %. Många av barnen som åtalas har gripits i samband med firande av Newroz (kurdiskt nyår) då de har kastat sten mot militär och polis. Vi i vänsterpartiet är stark oroade för barnens hälsa och liv och fördömer att barnen åtalas enligt antiterrorlagstiftningen. Imorgon kommer det turkiska parlamentet att ta ställning till om man ska ändra lagstiftningen och vi hoppas innerligt att man tar till sig kritiken och följer konventionen, säger Lars Ohly, partiledare för Vänsterpartiet. Situationen är djupt oroande, de fängslade barnen har hittat glasbitar, naglar och hår i maten, och flera av de har plötsligt insjuknat i infektioner. Fängelseledningen har straffat ett 30-tal barn genom att deportera dem till fem olika fängelser. Detta har omöjliggjort för föräldrarna att kunna besöka sina barn. Sedan i slutet av maj strejkar föräldrarna utanför fängelset i Diyarbakir för att de inte har pengar för att besöka sina deporterade barn. Mot bakgrund av detta kräver Vänsterpartiet i likhet med många människorättsorganisationer: * att Turkiet som har ratificerat FN:s Barnkonvention har skyldighet att följa dem och därmed släppa barnen på fri fot * att barn aldrig ska dömas i appellationsdomstolar som medlemmar av illegala partier och väpnade grupper enligt den turkiska statens antiterrorlagar * att om ett barn ska bli föremål för en rättsprocess så ska det ske i civila domstolar för barn och inte för vuxna * att de barn som har åtalats enligt antiterrorlagen då de var mindreåriga när de dömdes och som nu har fyllt 18 år ska fortsätta att innefattas av barnkonventionen

Kopiera länk