artikel

Gemensam överenskommelse: Vård i världsklass

De rödgröna presenterar en gemensam överenskommelse om att Sverige ska ha vård i världsklass.
Presentationen var hemma hos Ingvar Carlsson i Lummelunda på Gotland.

Vården ska hålla samma höga kvalitet i hela landet. Det krävs mer resurser till vården inte fortsatta skattesänkningar. Det är medborgarna som ska välja vårdgivare – inte vårdföretagen som ska välja patienter. Det slår de rödgröna i sin vårdöverenskommelse som idag presenteras i Almedalen.

Våra tre partier delar uppfattningen att en jämlik hälso- och sjukvård är en av grundvalarna i den svenska välfärden. Alla människor i Sverige ska ha lika rätt till bra kvalitet och god tillgänglighet till vården, oavsett var man bor, vem man är, vad man tjänar eller vilket kön eller religion man tillhör. Bra välfärd förutsätter att människor har möjlighet att arbeta och att resurser till välfärden prioriteras.

Ladda ner rapporten här

Ladda ner powerpoint-presentation

Kopiera länk