Artiklar

Den rödgröna överenskommelsen om Afghanistan ligger fast

Lars Ohly: Den rödgröna överenskommelsen om att Sverige ska dra tillbaka de militära trupperna från Afghanistan ligger fast.

Lars Ohly: Den rödgröna överenskommelsen om att Sverige ska dra tillbaka de militära trupperna från Afghanistan ligger fast.

– Vi måste byta strategi, från militär till civil strategi. Efter nio år i krig måste vi ins e att det är inte är med militära medel som vi bäst främjar fred och säkerhet i Afghanistan. Afghanistan behöver ökat bistånd, civil närvaro och diplomatiska och politiskt stöd. Det är så Sverige främjar fred, demokrati och jämställdhet i Afghanistan, säger Lars Ohly.
Den överenskommelse som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ingick innan valet innebär att Sverige ska påbörja tillbakadragandet av de svenska trupperna under 2011. Målet är att den svenska militära insatsen ska vara avvecklad senast första halvåret 2013 och att Sveriges insats därefter ska inriktas på civilt bistånd och utbildning av de afghanska säkerhetsstrukturerna.

– Det är en mycket bra överenskommelse som Vänsterpartiet står fast vid. Tyvärr finns det inget som tyder på att regeringen tagit intryck av det militära misslyckandet. Regeringen är fast i en misslyckad strategi som sannolikt bidrar till att fanatiska och extrema grupper får lättare att rekrytera nya medlemmar, anser Lars Ohly.

– De senaste attackerna mot de svenska soldaterna bekräftar tyvärr än en gång att den fred som Sverige skulle främja i Afghanistan har blivit alltmer avlägsen. Förra året dödades dessutom 2 412 civila i Afghanistan. Det är oerhört tragiskt, säger Lars Ohly.

Vänsterpartiet menar också att utvecklingen av jämställdheten går i fel riktning. Bara var fjärde afghansk kvinna kan idag läsa och skriva, landet har en världens högsta nivåer av mödradödlighet och den ansedda människorättsorganisationen Human Rights Watch visade i en rapport förra hösten att situationen för de afghanska kvinnorna på flera punkter försämrats de senaste åren.

– Än finns alla möjligheter för Sverige att främja freds- och försoningsprocessen i Afghanistan, men då måste vi påbörja tillbakadragandet av de svenska trupperna. Använd pengarna till bistånd och civila insatser i stället, avslutar Lars Ohly.

Kopiera länk