Artiklar

Rödgrön budgetmotion för 2011

Vi rödgröna partier har i en gemensam vårmotion och i en gemensam regeringsplattform presenterat vår politik för en ny färdriktning för Sverige. I valet fick vare sig alliansen eller vi rödgröna egen majoritet i riksdagen. Den sittande regeringen har valt att fortsätta i minoritet. Vi fullföljer vårt åtagande mot de väljare som röstade rödgrönt och lägger nu ett gemensamt alternativ till regeringens budgetförslag, baserat på våra vallöften.

Vi rödgröna partier har i en gemensam vårmotion och i en gemensam regeringsplattform presenterat vår politik för en ny färdriktning för Sverige. I valet fick vare sig alliansen eller vi rödgröna egen majoritet i riksdagen. Den sittande regeringen har valt att fortsätta i minoritet. Vi fullföljer vårt åtagande mot de väljare som röstade rödgrönt och lägger nu ett gemensamt alternativ till regeringens budgetförslag, baserat på våra vallöften.

Vi vill skapa ett jämlikt och framgångsrikt Sverige. Därför måste jobben alltid gå först. Full sysselsättning är målet. Vi föreslår 100 000 fler jobb, praktikmöjligheter eller utbildningsplatser. Vi vill ge alla unga chansen att bidra genom ett särskilt ungdomsavdrag och vi tar bort aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen. Genom ett brett innovationsprogram skapar vi förutsättningar för nya företag att växa och vi har som ambition att sänka restaurangmomsen.
Förslag för ett framgångsrikt Sverige

 • 100 000 fler jobb, praktik och utbildningsplatser, varav 40 000 nya utbildningsplatser med bl.a. utbyggd högskola och arbetsmarknadsutbildning.
 • Stora investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning.
 • Sänkta socialavgifter och förenklade regler för småföretag.
 • En förbättrad arbetslöshetsförsäkring
 • Mer resurser till välfärden i kommuner och landsting.
 • En ny riskkapitalfond och en reformambition om sänkt restaurangmoms

 

Vi vill skapa ett rättvist Sverige där välfärden är för alla. Behoven måste gå först – inte plånboken. I dagens Sverige tar sjukförsäkringen slut, även om inte sjukdomen gör det. Detta är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. Vi satsar på att förbättrad kvalitet i förskolan genom mindre barngrupper och vi vill ge alla barn rätten att gå 30 timmar i veckan på förskolan.

Fler förslag för ett rättvist Sverige

 • Ny sjukförsäkring: nej till stupstock, höjt tak och rehabilitering i stället för utförsäkring
 • 6,5 miljarder mer än regeringen till skolan, vården och omsorgen under 2011.
 • Minska barnfattigdomen genom höjt underhållstöd och bostadsbidrag
 • Kvalitetsprogram för skolan där eleven sätts i centrum och där antalet lärare blir fler.
 • Slopad fri etableringsrätt och stopp för utförsäljningar av våra universitets- och regionsjukhus.

 

Vi vill skapa ett hållbart Sverige där vi tar ansvar för kommande generationer. Vi har kunskaperna, vi har tekniken, och vi vet att det är dyrare att inte göra något än att göra något. Dessutom finns engagemanget. Många människor och företag tar ett stort ansvar i sin vardag. Men det gör inte den borgerliga regeringen och därför går utvecklingen för långsamt. Det leder till fortsatt hög miljö- och klimatpåverkan – men också missade chanser till ekonomisk utveckling och nya jobb. Vi vill investera brett i klimatomställning. Så tar vi ansvar för framtiden.

Fler förslag för ett hållbart Sverige

 • Utvidgat ROT-avdrag som även omfattar flerfamiljshus, en klimatbonus inom ROT-avdraget och ett Klimat-avdrag för att stimulera hushåll till energieffektivisering.
 • Återstart av lokala klimatinvesteringsprogram (Klimp)
 • Historisk satsning på järnväg och kollektivtrafik, inklusive Sveriges första höghastighetsbanor.
 • Stöd till omställning av fordonsparken, samt stimulans av produktion och distribution av biogas.
 • Förstärkt tillsyn av kemikalier, och krafttag för att få bort farliga gifter i kläder, leksaker och mat.
 • Ökat stöd till internationella klimatåtgärder och till skydd av värdefull natur.

Ladda ner hela budgetmotionen här

Ladda ner typfallsberäkningar – bilaga

Kopiera länk