Artiklar

Barnens situation i Haninge kommun

”Barn i fattiga familjer diskrimineras”. Det skriver Rädda barnen i en debattartikel som publicerats i tidningen Arbetaren. De konstaterar att barn som är fattiga oftare mobbas, har sämre skolresultat och oftare råkar ut för skador. Denna information är värdefull när Rädda barnen också konstaterar att över 2700 barn i Haninge kommun lever i fattigdom.

Det finns siffror som ger en fingervisning om barnens situation i Haninge kommun. Därför tänkte jag ge ett par exempel för att skapa en inblick.

Av Haninge kommuns årsredovisning för 2010 framgår följande:

• 28 % av eleverna i årskurs fem i Haninge kommun når inte kunskapsmålen i samtliga ämnen.
• Mer än var femte elev, 20,7 %, som går ut årskurs nio är inte behöriga att söka till gymnasiet.
• 36,3 % av eleverna som går ut årskurs nio saknar fullständiga betyg.
• 7 % av eleverna i Haninges grundskolor känner sig mobbade eller kränkta i skolmiljön.
• 59 % av högstadieeleverna uppger att man känner arbetsro på lektionerna. På gymnasiet är samma siffra 45,5 %.

Nu blev det mycket siffror, men det avspeglar kommunens barns verklighet. Därför kan det vara värt att notera att Haninge ligger en bra bit efter riksgenomsnittet på samtliga av ovan nämnda punkter.

I folkhälsoinstitutets rapport om ungas psykiska hälsa framgår också att Haninges unga mår sämre jämfört med unga i andra Stockholmskommuner.

Som om detta inte vore nog diskrimineras drygt 600 barn i kommunen genom att de nekas rätt till full tid på förskola eftersom deras föräldrar antingen är arbetslösa, sjukskrivna eller föräldralediga. Det är inte rättvisa. Jag vill kunna se barnen i ögonen och försäkra dem att jag gör allt som står i min makt för deras bästa.

I skolverkets rapport om gruppstorlek på förskolor framgår tydligt att mindre grupper är nyttigt för barns utveckling. Med ett mål om max 10 barn per grupp krävs ökade anslag till barnomsorgen i Haninge kommun.

Mot bakgrund av den rådande situationen löser inte skattesänkningar några problem. Det är vårt ansvar att aktivt arbeta för att det ska vara lika fördelaktigt att växa upp i Haninge som i vilken annan kommun som helst. Vänsterpartiet känner ansvar. Därför vill vi hålla kvar 2010 års skattesats och öka anslagen, särskilt till de områden som ligger till grund för hela kommunens framtid: barn och unga.

Nafi Cilgin
Gruppledare (V)

Kopiera länk