Aktivitet

Trygg & Glad Pensionär?

Fråga och diskutera med våra inbjudna landstingspolitiker

Dag Larsson (Socialdemokraterna) Håkan Jörnehed (Vänsterpartiet)
Hans-Erik Andersson (ordf. PRO Sthlm län) Kerstin Hallgren (ordf. SPF Sthlm län)

29 nov kl 19.00

ABF Södertörn
Handenterminalen 3, Handen.

Känner Du dig trygg i tillvaron ?

Räcker Din pension till ett bra och rikt liv ?

Fungerar hemtjänsten ?

Hur är kvaliteten i våra särskilda boenden inom äldrevården ?

Är det lätt att få en lägenhet eller bostad ?

Hur är samarbetet mellan landstinget och kommunen ?

Vill vi ha privata utförare inom äldreomsorgen ?

 

mer info ABF Södertörn 08-556 520 30                

Kopiera länk