Artiklar

Bygg mer och bygg hållbart!

Fördubbla bostadsbyggandet

Storstockholm växer och det är trångt redan nu.
Länstyrelsen beräknar att det behövs minst 20 000
nya bostäder om året fram till 2030 för att bygga
bort bostadsbristen. Vänsterpartiet Storstockholm
påbörjar nu ett arbete för att till hösten kunna pre-
sentera en sammanhållen politik i bostadsfrågan
för hela Stockholms län. Vi behöver hitta platser för
utbyggnad, både förtätning och nya kärnor. Jämfört
med idag så krävs det en fördubbling i den sam-
lade byggtakten för att nå målet.

Bygg klimatsmarta hyresrätter

Vi vill se en samlad politik som prioriterar byggan-
det av klimatsmarta hyresrätter till rimliga priser.
Det som vi ser byggas idag runt om i länet går ofta
på tvärs mot detta. En lathund för kommunpolitiker
kommer att presenteras inom kort som hjälpmedel i
arbetet med att prioritera hyresrätter.

Vänsterpartiet Storstockholms bostadsgrupp

Kopiera länk