Aktivitet

Medlemsmöte måndag 6 maj 18.30 – 20.30

demo rullis

Hur ska vi tillsammans förverkliga vår verksamhetsplan under året så att Vänsterpartiet i Haninge syns mer? Årets arbete ska ligga till grund för valrörelsen 2014 och vår framgång är en produkt av vårt gemensamma arbete.

Vi har i år en liten styrelse och våra aktiviteter styrs av våra gemensamma insatser.

Kom och delta i detta mycket viktiga möte och bidra med din syn på vårt arbete.

När: Måndag 6 maj klockan 18.30-20.30

Var: ABF, Handenterminalen 3, Handen

Har du aldrig varit på ett medlemsmöte och vet inte vad du ska förvänta dig? Kom och bara lyssna om du vill. Läs igenom texten nedan om vad Haningevänstern planerar detta verksamhetsår. Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och ditt engagemang så att vår politik når ut till så många som möjligt. Det är medlemmarna som ska forma politiken. OBS! Självklart behöver man inte läst allt av Marx för att ta del i ett politiskt samtal – kom som du är.

Varmt välkommen!

 

Nedan kan du läsa vad som beslutades på senaste årsmötet.

Våra politiska prioriteringar

Det finns många frågor som är viktiga och mycket i samhället som borde förändras, men det går inte att vara överallt hela tiden. Därför prioriterar vi efter beslut på årsmötet två frågor som vi fokuserar på under året; ett mer jämlikt Haninge och fortsättning på den bostadspolitiska kampanjen.

 

Utdrag ur vår verksamhetsplan 2013-2014:

Ett mer jämlikt Haninge

Haninge är en socioekonomiskt segregerad kommun. Ekonomiskt välbeställda bor i vissa områden och personer med små ekonomiska resurser i andra. Närheten till samhällsservice som skola, vårdcentral och äldreboenden varierar beroende på var i kommunen som man bor. Ofta är det i områden där personer med små ekonomiska resurser bor som tillgången till den service som kommunen är skyldig att erbjuda sina kommuninvånare är som sämst.

En kärnfråga för Vänsterpartiet är att minska den sociala ojämlikheten för ett mer rättvist Haninge. Jordbro är ett exempel på en kommundel i Haninge som är eftersatt när det gäller samhällsservice. Jordbro centrum har stort underhållningsbehov och den privata entreprenör som äger centrum tar inte sitt ansvar. Det finns inte heller något äldreboende, vilket innebär att äldre jordbrobor tvingas flytta när de blir äldre.

Bostadspolitisk kampanj

I dag råder det brist på bra och billiga bostäder, vilket resulterar i växande bostadsköer och segregering. Personer med små ekonomiska resurser, som studenter, unga och pensionärer har svårt att få ett bra boende. Många hänvisas till en otrygg andrahandsmarknad, med höga hyror och oseriösa värdar, föräldrarnas bostad eller till en madrass hos en kompis. En bra bostad till en rimlig kostnad ser Vänsterpartiet som en rättighet.

Kopiera länk