Aktivitet

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Mikael Gustafsson till Haninge 3 december

GUSTAFSSON Mikael

 

Inför EU-valet 25 maj 2014; hur vill Vänsterpartiet förändra EU?

Öppet möte med Mikael Gustafsson, Europaparlamentet (V). Såhär presenterar sig Mikael själv:

”Hej,

Det är jag som är Mikael. Jag är Vänsterpartiets representant i Europaparlamentet. Jag började mitt i mandatperioden , i oktober 2011 och har tidigare arbetat med bl.a. miljö- och trafikfrågor på Vänsterpartiets riksdagskansli. Jag har också varit kommunpolitiker. Eftersom så många beslut i kommuner och landsting är helt beroende av beslut som tas i EU är det viktigt att vi både bevakar de frågorna och lyfter upp dem, särskilt när de är problematiska eller går i strid mot vad vi tycker är viktigt, som självbestämmande till exempel.

Mina hjärtefrågor är jämställdhet, miljö och klimat och ekonomiska frågor och jag tycker det är spännande att se hur de förhåller sig till varandra i vår globala värld. Under hösten 2012 fick jag igenom en rapport som handlar om jämställdhet, ekonomi och klimat. Rapporten, som parlamentet antog, htere någpt missvisande Kvinnors roll i den gröna ekonomin men har ett stort fokus på tillväxtkritik och  fokuserar på frågor som offentlig sektor, arbetstidsförkortning och gröna lösningar. Under våren 2013 gör vi ett häfte om detta som när det är klart kommer läggas ut här. Du kan också läsa hela rapporten om jämställdhet och klimatet här.

I parlamentet sitter jag i två utskott, Jämstäldhetsutskottet (FEMM) och Utskottet för utveckling (DEVE). I Jämställdhetsutskottet är jag ordförande. Jag är den enda svensk som är ordförande i ett utskott. Där kan jag driva viktiga frågor som t.ex. våld mot kvinnor och prostitution.

Just nu handlar nästan alla frågor om krisen. Eurokrisen och den finansiella krisen. Men det är viktigt att komma ihåg att de här kriserna används som ursäkt för att införa en nyliberal politik som i sin tur leder till minskad jämställdhet, minskat fokus på klimatfrågor och klimaträttvisa och till en avdemokratisering av Europa, både i medlemsstaterna och på EU-nivå.”

Plats:  Kulturhuset i Handen

Tid:   Tisdag 3 december kl. 18:30

 

Välkomna!

 

Vänsterpartiet i Haninge och  ABF Södertörn

Kopiera länk