Okategoriserade

Haninge kommun hamnar sist igen…

I förra veckan presenterade Lärarförbundet statistik över alla kommuners satsning på musik och kulturskolor, där Haninge får den inte så föga sista placeringen. Här kan ni läsa mer om detta : http://www.svt.se/kultur/kulturskolan-lista.

Vi i Vänsterpartiet tycker detta är oacceptabelt och att alla kommunens invånare skall ha rätt till en meningsfull kultur oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar. Vi menar att en kulturskola kan göra att barn och ungdomar får möjlighet att testa på och ägna sig åt olika konstformer utan att det skall kosta en förmögenhet för familjen. Det är viktigt att få utlopp för sin kreativitet och att det finns plattformer för detta, oavsett kön, ålder och intresse.

Konsten och kulturen förminskas till att handla om pengar och ekonomiska vinster. Vänsterpartiet vill öka kulturens utrymme i samhället. Vi vill göra kulturarvet tillgängligt för alla och låta nyare konstformer som till exempel gatukonst, databaserade uttryck och graffiti få utrymme.

Vi vill ha en fri kultur, fri i den bemärkelsen att den inte styrs av enskilda intressen.

Skriv en kommentar