Okategoriserade

V lovar billigare tandvård!

Vi är många som känner en oro över att gå till tandläkaren för att vi vet att det ofta blir väldigt dyrt och vi i Vänsterpartiet tycker det är orimligt att munhälsan skall bli en klassfråga. Därför väljer nu Vänsterpartiet att öronmärka 2 miljarder mer än nuvarande regering till subventioner inom tandvården. Ni kan läsa mer om förslaget här.

Man ska ha råd att gå till tandläkaren. En ny majoritet i höst ska se till att sjukvård och tandvård är tillgänglig för alla, säger partiledare Jonas Sjöstedt (V).

VÄNSTERPARTIETS TANDVÅRDSFÖRSLAG I KORTHET

* All tandvård subventioneras med 50 procent från första kronan. Därmed blir allmänna tandvårdsbidraget (ATB) överflödigt och förvinner.

* Rätt till tandvård inom hälso- och sjukvårdsavgiften för ungdomar upp till 23 år

* Nationella riktlinjer för hur samarbetet mellan skola och folktandvård ska kunna öka. Mer rättvis fördelning av befintliga ekonomiska resurser i syfte att minska skillnaderna i tandhälsa i olika geografiska områden. Ökade resurser till kliniker med störst behov. Landstingen ska stimuleras att införa kariespreventionsprogram.

*  Alla pensionärer ska erbjudas information om hur åldrandet påverkar munhälsan. Nationella riktlinjer ska upprättas för hur samarbetet mellan Folktandvården och äldreomsorgen ska se ut. Folktandvården ska ha ansvar för tandvård till äldre på samma sätt som för barn och ungdomar. Lagen om valfrihet ska inte få något utrymme inom tandvården för äldre och yngre patienter.

*  Tydliga gemensamma riktlinjer för att försäkra att papperslösa flyktingar har tillgång till tandvård på jämställda villkor.

Patientkostnad:
Tandvård för 2.000 kronor
Med dagens subvention: 1.850 kronor
Med V-förslaget: 1.000 kronor

Tandvård för 5.000 kronor
Med dagens subvention: 3.850 kronor
Med V-förslaget: 2.500 kronor

  • Elisabeth Marmorstein

 

Skriv en kommentar