artikel

Vänsterpartiet står upp för allas lika värde.

Nafi Cilgin gruppledare för V i Haninge och sitter i fullmäktige svarar på frågor om tillgänglighet, LSS och funktionsnedsättning.  Vänsterpartiet värnar om alla människor i samhället och anser det högst viktigt att tillgängligheten är god både på arbetsmarknaden och i det offentliga rummet.

 

Fråga 1:
Vad vill ditt parti göra så att det blir lättare för funktionsnedsatta att komma in på arbetsmarknaden och att få ett arbete, främst inom den kommunala sektorn i Haninge?

 Svar 1:
Arbetslösheten är hög bland funktionsnedsatta. Uppemot 50 % av de funktionsnedsatta är arbetslösa och det är inte OK. Samhället har inte råd att utestänga de funktionshindrade från arbetsmarknaden och de måste få möjlighet att bidra med det dom kan bidra med.  Inte minst i den offentliga sektorn.  Det ska finnas plats för alla människor och människor med funktionshinder måste få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och få chansen att få ett arbete. Även om alla kanske inte klarar av att arbeta heltid är det viktigt att alla får möjlighet att arbeta efter sin förmåga istället för att utestängas helt.  Även i den här frågan gäller vårt synsätt om människors lika värde och att alla ska ha möjlighet att delta i samhället på lika villkor.

———————————————————————————-

Fråga 2:
Hur ser ditt parti på frågan om biståndsbedömning inom LSS, lagen om stöd och service.
Vad vill ni göra för att funktionsnedsatta människor i Haninge som är i behov av stöd och service får den hjälp, inom ramen för LSS, som de själva anser att dom behöver, och hur kan biståndsbedömningen förbättras?

 Svar 2:
Självklart vill vi försöka få till en förändring. Jag känner flera biståndshandläggare inom LSS och de vittnar om att de måste ta hänsyn till ekonomi  och annat i sin bedömning och kan inte helt utgå från individens behov. Det är vår utgångspunkt att man måste utgå från individens behov när man gör en biståndsbedömning. Individens behov måste komma i första hand och ekonomi och annat i andra hand. De ekonomiska frågorna  måste man hantera på andra sätt.

————————————————————————————–
Fråga 3:
Hur vill ditt parti förbättra den fysiska tillgängligheten för funktionsnedsatta människor i Haninge? Det kan handla om tillgänglighet på gator och torg, i butiker och köpcentra, i kommunala byggnader osv.

Svar 3:
Det här är en viktig fråga för V. Grundprincipen för oss är alla människors lika värde, oavsett kön, funktionshinder, sexuell läggning, etnicitet, osv.  Allas möjlighet att delta i samhället måste öka och detta är grunden till allt annat. Allas värdighet måste beaktas och allas möjlighet att delta i samhället  måste öka. Både samhället och individen förlorar på bristande tillgänglighet.

5 % av sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Utifrån det så har samhället inte råd att utestänga dessa människor.  Tillgängligheten måste öka och fysiska hinder måste undanröjas.  Som medborgare har jag rätt att ha möjligheten att  utföra det jag kan utföra utan fysiska hinder i samhället. Att man har ett funktionshinder eller inte ska inte vara avgörande för om man kan delta i samhället eller inte. Och att undanröja bristande tillgänglighet måste samhället stå till tjänst med.

 

Kopiera länk