Vänsterpartiet Haninge

10-­11 januari 2015 Helg på Syninge för Vänsterpartiets föreningar – Haninge, Nacka, Tyresö och Värmdö

INBJUDAN

10-­11 januari 2015 Helg på Syninge för Vänsterpartiets föreningar – Haninge, Nacka, Tyresö och Värmdö

Arrangör: Vänsterpartiet Värmdö, arbetsgrupp Angela Djurfelter, Berit Sjögren, Carolina Falk

Syfte
Helgen syftar till att skapa en mötesplats för aktiva i partiföreningarna där fördjupning sker i frågor om inkludering/antirasism och feminism. Platsen för mötet är Syninge i Norrtälje som är Vänsterpartiets kursgård. Särskild tid avsätts för att prata om hur frågorna ytterligare kan utvecklas inom varje förening. Särskilt nya medlemmars närvaro är prioriterat. Inga särskilda förkunskaper krävs. Helgen är helt kostnadsfri. Såväl kost som logi ingår. Samåkning ordnas till Syninge av varje partiförening.

Bakgrund
Självklart hör alla politiska idéer ihop och bildar en helhet men just feminism och inkludering/antirasism är de områden som Värmdös medlemsmöte och arbetsgruppen valt att sätta främst. Valet av föreläsare har gjorts för att få inledare som har en stark koppling och erfarenhet av partiets värdegrund och som även kan ge stöd till föreningarnas arbete i att utveckla och hitta egna vägar att tillämpa och praktiskt utveckla idéerna för att passa lokala inriktningen.

Feminism har en given plats i Vänsterpartiets politik. Men många medlemmar har frågor om den praktiska tillämpningen och behöver stöd i att hitta strategier för att argumentera och föra diskussionen om jämställdhet framåt både i det internfeministiska arbetet och i det utåtriktade feministiska arbetet.

Vänsterpartiets politik är alltid positiv till det mångkulturella och står för internationell solidaritet och människors lika värde. I dessa tider då fascismen i Europa är starkare än på hundra år och vi i riksdagen har ett parti som lyckats samla dubbelt så stort stöd som Vänsterpartiet på en populistisk högerpolitik med invandrare och särskilt muslimer som syndabockar behöver vi ägna vår uppmärksamhet åt hur de krafter som står emot bäst kan organisera sig för att möta deras framfart.

Program för Syningekonferens 10 – 11 januari 2015

Lördag 10 januari

9.30 – 10.15                                             Fika

10.15 – 11.00                                             Presentation

11.00 – 12.30                                             Seluah Alsaati* om aktivism

12.30 – 14.00                                            Lunch

14.00 – 15.30                                            Mikael Gustavsson** om feminism

Värderingsövningar

15.30 – 16.00                                            Fika

16.00 – 17.30                                            Ali Esbati*** om antirasism

individuellt val av ämnesområde för fördjupning om antirasism

18.00                                            Middag

20.00                                            Vickning

Söndag 11 januari

8.30 – 9.30                                            Frukost

9.30 – 10.15                                            Kreativt projekt kring kommunikation med bilder

10.15 – 11.00                                            Föreningstid

11.00 – 11.15                                            Fika

11.15 – 12.00                                            Föreningstid

12.00 – 13.00                                            Lunch

13.00 – 14.00                                            Utvärdering

* Seluah Alsaati är ordförande för Vänsterpartiets Stockholmsdistrikt

** Mikael Gustavsson är medlem i Vänsterpartiet Nynäshamn och har varit ordförande för Europaparlamentets jämställdhetsutskott från 2012 – 2014

*** Ali Esbati är riksdagsledamot för Vänsterpartiet

Kopiera länk