Kommunfullmäktige

Välkommen Tove, ny politisk sekreterare

Tove Ovsiannikov, politisk sekreterare
Tove Ovsiannikov, politisk sekreterare

Från och med idag har Vänsterpartiet Haninge en politisk sekreterare anställd på 25 procent. Framgången i valet gjorde det möjligt att ha en egen sekreterare, tidigare fick vi viss service genom Socialdemokraternas sekreterare. Nu kommer vi kunna bygga vår organisation ännu starkare.

Uppdraget kommer främst gå ut på att stödja den kommunala gruppen, det vill säga våra tre ordinarie ledamöter och två ersättare i kommunfullmäktige plus de ersättare vi har i olika nämnder i kommunen. Sekreteraren kommer även vara pressansvarig för Vänsterpartiet Haninge och i mån av tid även stödja föreningen.

Efter genomgång av ansökningar och intervjuer med de mest lämpade har vi utsett Tove Ovsiannikov till vår nya ”spindel i nätet”. Tove har god kunskap om hur kommunen är uppbyggd och har erfarenhet av kommunalt arbete. Tidigare har hon bl.a. suttit som ersättare i Grund – och förskolenämnden och i Brandbergsberedningen. Hon har även varit ledamot i styrelsen Vänsterpartiet Haninge, en plats hon fr.o.m. årsmötet 7 mars ställer till förfogande.

I valet i höst blev Tove invald som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och kommer att sitta som ersättare i Socialnämnden och i Brandbergsberedningen.

Vi i föreningens styrelse kommer sakna Tove men är övertygade om att hon är den bäst lämpade personen för denna viktiga tjänst och att partiet kommer ha stor nytta av hennes kunskaper.

Välkommen Tove och ett stort grattis från styrelsen!

 

Tove kan nås på: [email protected]

Mobil: 070 7985243

 

Kopiera länk