Kommunfullmäktige

Valtekniskt samarbete med Socialdemokraterna

”Pressmeddelande:

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i valteknisk samverkan

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Haninge har kommit överens om en valteknisk samverkan i syfte att ge stabilitet åt Haninges nya S-ledda koalition.

Efter goda och givande diskussioner är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet överens om att ingå i en valteknisk samverkan. Den valtekniska samverkan ger Vänsterpartiet möjlighet till insyn i kommunens politik genom ett antal ersättarplatser i kommunens nämnder, vilket ger vänsterpartiet möjlighet att bättre delta i Haningepolitiken. Vänsterpartiets stöd skapar en stabilitet åt den nya styrande koalitionen.

  • Det känns oerhört bra att vi nått fram till en överenskommelse som kan skapa förutsättningar för stabilitet och långsiktighet i kommunen säger Meeri Wasberg, gruppledare för Socialdemokraterna i Haninge. 
  • Vänsterpartiet är nöjda med att fortsätta det goda sammarbete som de haft med Socialdemokraterna under en lång tid, och menar att man kommer kunna ha en bra möjlighet att driva på för en mer solidarisk och jämställd kommun.
  • Efter åtta år av högerstyre är vi glada att efter höstens val kunna fortsätta det valtekniska samarbetet med Socialdemokraterna och på så vis få starkare genomslag för vår politik. Exempelvis har vi redan fått gehör för våra ambitioner att garantera alla barn lika rätt till barnomsorg, avskaffa vårdnadsbidraget samt att se över direktiven till Haninge bostäder för att öka andelen billiga hyresrätter. Det är också positivt att vi med detta samarbete kan hindra Sverigedemokraterna från att få en vågmästarroll i kommunen. Samtidigt får vi möjlighet till insyn och påverkan. För oss har det varit avgörande säger Nafi Ciligin, gruppledare för Vänsterpartiet”

v-logo     sosselogga

 

Efter höstens val har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet bildat en koalition och styr nu kommunen. De är dock i minoritet och är beroende av Vänsterpartiets och Rättvisepartiet Socialisternas röster för att få igenom förslag och budgetar i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet fick en inbjudan att förhandla med Socialdemokraterna vilket vi tackade ja till. Det viktiga var att vi fick chans att påverka politiken och att hindra att Sverigedemokraterna blir vågmästare. Förutom det valtekniska samarbetet och de politiska frågor som nämns ovan, har vi förhandlat fram platser i:

 

Ersättare i följande nämnder:

Grund- och förskolenämnden

Socialnämnden

Valnämnden

Kultur- och fritidsnämnden (ny)

Äldrenämnden (ny)

Tyrestaskogen

 

Ordinarie platser i följande styrelser och beredningar

Översiktsplanen gruppen

Beredningen för mänskliga rättigheter

Brandbergsberdeningen

Handikappsrådet

Revisionen

Överenskommelsen betyder att Vänsterpartiet får chans att säga sitt om budgeten innan den spikas, att vi informerar koalitionen om våra förslag och att de gör detsamma. Samtidigt förbehåller vi oss rätten att rösta emot förslag som helt går emot vår partilinje, vilket vår sammarbetspartner är medveten om.

Vänsterpartiet Haninge är nöjda med överenskommelsen, som redan givit oss möjlighet att påverka i viktiga frågor samtidigt som vi kan fortsätta att vara en mer radikal kraft utanför koalitionen.

För – som det sades under förhandlingarna med (s): ”Vi vet att ni alltid vill lite mer.” Det ser vi som ett gott betyg för ett parti som vill mycket.

 

/ Ordförande Carina Wellton

Förtydligande 1 februari: I den annons vi publicerade i Mitti Haninge den 27 januari skrev vi ”Nu har alla barn, oberoende om föräldrarna är arbetslösa, sjukskrivna eller föräldralediga, rätt till heltid i kommunens förskolor.” Reformen kommer införas i kommunen inom en snar framtid, exakt datum får vi återkomma om. Vänsterpartiet har drivit denna fråga under flera år och det är glädjande att koalitionen nu har för avsikt att se till att alla barn har samma rättighet till förskola oberoende av föräldrarnas situation.

/ CW

Skriv en kommentar