skolfrågor

Betyg i 4:e klass, nej tack

Det går inte att bli annat än förbannad när en vaknar om morgonen och möts av de förslag och beslut som rör skolan idag. En skola som ska finnas för eleverna, som skall främja barns utveckling, öka deras kunskap och bidra till att skapa medvetna medborgare. Men istället möts de av betyghets, individualisering och stora grupper. Att Björklund (FP) kan stå och mässa om att införa betyg från 4e klass efter att Vetenskapsrådet gjort en stor kartläggning där de deklarerar att en bör vänta med betyg i skolan. Trots att professionen vänder sig emot förslaget, trots att vi vet att allt fler unga mår psykiskt dåligt och känner prestationsångest, så är allt de kan klämma ur sig att betyg ändå positivt för lärandet. Om jag skall bli personlig, så måste jag gå en rask promenad när jag hör detta för att inte försmäkta. Det avslöjar Folkpartiets och Alliansens människosyn, det avslöjar deras prioriteringar och deras sätt att bemöta utmaningarna som skolan ställs inför. Nu har alltså detta blivit verklighet, för 100 skolor kan nu detta bli vardag, om än på prov.

För oss i Vänsterpartiet Haninge handlar det om att skolan ska vara en trygg plats att vara på, en plats där en får chans att utvecklas och få undervisning på det sätt som passar barnet bäst. Det handlar också om att prata om värdegrundsfrågor, om rättigheter och skyldigheter och om allas lika värde. Skolan ska vara berikande, utmanande och kunskapsinhämtande. På ett sätt som främjar lek och lärande. Utan betygshets och utan oro om skolan kommer vara kvar imorgon. Vi vill ha en skola som elever, lärare och föräldrar kan lita på. En skola utan vinstintresse.

Valet 2014 var skolan valår på många sätt. Många är missnöjda med skolan och frågor om ett förstatligande diskuterades, hur skolpengen skall fungera och hur en skall kunna höja lärarstatusen så fler vill utbilda sig. Stockholms stad har avsatt över 100 miljoner för att kunna öka lärarlönerna med 2 %, både i kommunal och privat regi. Men Academedia som är bland den största friskolekoncernen väljer att inte lägga pengarna på lärarlöner. Detta trots att de redan tjänar flera tusen mindre än kommunalt anställda lärare i Stockholm. Företaget ägs av riskkapitalistbolaget EQT och som i år gör en vinst på 432 miljoner, trots vinst ligger lärarlönerna i snitt 2400 kronor lägre. I en artikel från SVT berättar läraren Elin Helldén som arbetar i en Academedia-skola i Stockholms innerstad. Hon känner frustration över företagets besked och över att lärare på friskolor i Sverige tjänar ungefär 3000-4000 under det som kommunanställda lärare tjänar.

Vi i Vänsterpartiet Haninge håller med Skolborgarrådet Olle Burell som är kritisk till Academedias beslut och som anser att det måste gå att säkerställa att pengarna går till det som dem är avsedda till. I dagsläget finns det inga sådana formella beslut som gör det möjligt för kommunen att se hur friskolorna disponerar sina pengar. Läs gärna hela artikeln här

Vi står för många utmaningar, både nationellt och i Haninge kommun när det kommer till skolorna. Vi ska gör vad vi kan för att driva vår politik som skulle innebära fler lärare, inga vinstuttag och inga betyg från 4e klass. Vi hoppas du vill vara med oss!

Tove Ovsiannikov

Skriv en kommentar