Aktivitet

Årsmötet 7 mars

medl åm v

 

Lördagen den 7:e mars hade föreningen Vänsterpartiet Haninge årsmöte i den trevliga Torkladan i Tungelsta. 20 medlemmar tog sig dit för att slå fast verksamhetsplan, gå igenom ekonomisk redovisning, lyssna på kommunala gruppens rapport, revisorernas rapport, ta ställning till valberedningens förslag m.m. Förra året var det stor aktivitet i föreningen med två valrörelser. Kommande år kommer fokus för föreningen främst ligga på att bygga organisationen starkare.

Medlemsökningen i Västerpartiet har under förra året varit rekordstort, en ökning på 33 procent. Det toppade Haningeföreningen med att öka hela 43 procent! Vi hoppas på att många av de nya medlemmarna kommer vilja aktivera sig och hjälpa till i arbetet med att utveckla vår verksamhet. Inför nästa val ska vi bli än bättre rustade, ha en tydligare handlingsplan som är förankrad hos medlemmarna och kommunicera den bättre till kommunens medborgare. Som medlem är du välkommen att ingå i de olika arbetsgrupper som nu startas. Mer information om det i utskick nästa vecka.

Distriktets vice ordförande, Leo Ahmed, ledde mötet och gav i sin hälsning från distriktet bl.a. information om kampanjen Fråga Orten. Läs mer om den här. Målet är att föreningarna i Stockholm under två år ska gå ut och prata med medborgarna. Vad fungerar bra? Vad kan förbättras? 10 000 ifyllda enkäter är det ambitiösa målet.

Årsmötet valde att via acklamation godkänna valberedningens förslag. De nya förtroendevalda i föreningen är följande:

Ordförande, omval: Carina Wellton

Kassör, omval: Anne-Catrin Eneroth

Sekreterare (utses inom styrelsen), omval: Göran Johansson

Ledamot, nyval: Vendela Engström

Ledamot, nyval: Carl-Henrik Mattsson

Ledamot, nyval:  Kim  Tuominen

Ledamot, nyval (tidigare adjungerad):  Hans Rosén

Revisor, ordinarie, omval: Majlis Friden 

Revisor, ersättare, omval: John Lind

Valberedning, sammankallande: Tove Ovsiannikov

Valberedning, omval: Semmy Eld

Valberedning, nyval: Nafi Cilgin

 

 

fika

 

Årsmötet biföll också en motion från Göran Johansson som handlade om hur kommunen ska kunna ställa krav på att anbudsgivare i kommunala upphandlingar ej ska få utnyttja skatteparadis.

Mötet avslutades med diskussion om ungdomshuset Lakesides framtid och information om kommande möten. Efter det avtackades Jan-O Gustafsson (styrelsen), Ellen Skånberg (styrelsen), Tove Ovsiannikov (styrelsen), Hans Rosén (valberedningen), Sven Johansson (valberedningen) vilka lämnar sina uppdrag. Årsmötet avslutades med kaffe och vänstertårta, i både en gräddig och en veganmodell.

Vänsterpartiet Haninge ska jobba vidare på att vara tillgängliga för så många som möjligt. Det innebär att vi ska ta hänsyn till kön, ålder, sexuell läggning, ursprung, utbildningsnivå, kost, funktionsvariationer m.m. Andra halvan av 2014 hade vi medlemsmöten i ABF’s lokaler i Folkparken, Haninge. Fr.o.m. 2015 kommer så många mötet som möjligt läggas i Haninge Kulturhus. Lokalerna där är bättre tillgänglighetsanpassade och ligger bättre till för de som åker kommunalt.

Som ordförande tackar jag de som nu lämnar sina uppdrag för all nedlagd tid i föreningen, de flesta går vidare till nya uppdrag och andra hoppas jag se på föreningens aktiviteter framöver. Närmast medlemsmöte är den 26 mars med val av ledamöter till distriktsårskonferensen, handlingsplan m.m. och den 21 april har vi filmvisning av valda delar från ”We are not broke”, besök av Stefan de Vylder, diskussion TTIP m.m. Håll utkik i mejlen, här och på Facebook. Styrelsen tackar för förtroendet och välkomnar de som på årsmötet valts till nya poster. Tillsammans ska det bli riktigt roligt att föra föreningen framåt ytterligare ett år.

/ Carina Wellton

 

tårta åm

 

 

 

Skriv en kommentar