Okategoriserade

Lakeside, vad tycker vi?

Vänsterparties hållning i Lakeside-frågan

Lakeside, kulturhuset för ungdomar och unga vuxna, har beslutats att flytta till andra lokaler. Det har varit mycket oklarheter runt beslutet och att ungdomarna på Lakeside inte har tillfrågats. Här vill vi i Vänsterpartiet förklara våra ståndpunkter.

Bakgrund

Lakeside är ett ungdomens hus riktat till unga i åldern 16-25. Det är inte en fritidsgård utan tanken är att man ska kunna fördjupa sig kreativt i t.ex. musik, dans, filmskapande, baka och anordna festivaler (länk till http://www.haninge.se/lakeside). Det finns också verksamheter för arbetslösa ungdomar för att stärka deras självkänsla och drivkraft genom Ormprojektet.

Lakeside kom till efter att Ungdomsrådet gjort ett rejält förarbete. Ungdsomsrådet har frågat ungdomar genom enkäter mellan 1999 och 2010 vad de prioriterar i kommunen. En prioriterad fråga har alltid varit att ett ungdomens hus ska startas för ungdomar och unga vuxna. Det kom också fram att ungdomarna ville att huset skulle ligga centralt i Handen. Tanken var från början att unga skulle få plats i kulturhuset i Handen. När kulturhuset öppnades så visade det sig att man helt enkelt hade glömt bort ungdomarna. Därför så startades verksamheten i nuvarande lokaler på Rudan.

Det politiska beslutet

Kultur- och fritidsnämnden stod förra året inför en budget som inte täckte kostnaderna. Förvaltningen la fram förslag på hur man kunde minska kostnaderna. I nämndens decembermöte (sista mötet som leddes av den förra ledningen) så kom frågan om Lakeside upp. I förvaltningens förslag till strategi och budget så fanns lokaleffektiviseringar med som skulle innebära en flytt av Lakesides verksamheter. Det fanns också förslag på att flytta delar av Brandbergens fritidsgårds verksamheter. Det listades för- och nackdelar med de här förslagen. Det var alltså inte en beslutstext.

På mötet så tog Christer Erlandssson (S) upp frågan om lokaleffektiviseringar och nämnde specifikt Lakeside och Hanvedens ishall. Anledningen till det var att Christer Erlandsson la ett eget förslag som innebar att Hanvedens ishall inte skulle läggas ner. (Men i hans förslag skulle fortfaranade verksamheten på Lakeside flyttas). Tobias Hammarberg (FP) och Michael Fridebäck (M) reserverade sig mot beslutet och ville hellre att förvaltningens förslag till strategi och budget skulle gå igenom (som innebar både nedläggning av Hanvedens ishall och flytt av Lakesides verksamhet). Ingen motsatte sig flytten av Lakesides verksamheter eller frågade om ungdomarna som nyttjar verksamheten blivit tillfrågade. (Länk till https://www.facebook.com/video.php?v=904928996226549). Förra mandatperioden (inklusive decembermötet) hade Vänsterpartiet ingen representant i kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningen verkade förstå det hela som att nu var det bara att påbörja flytten av Lakesides verksamheter vilket gjordes. Flytten skulle påbörjas 25 mars. Ungdomarna fick först reda på det i januari. Då organiserade de sig och började demonstrera och skriva insändare. När Martina Mossberg (M) fick reda på det ställde hon en interpellationsfråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande Mehmet Cocksürer (MP) om var beslutet om flytt av Lakesides verksamheter fanns. Han hänvisade då till decembermötet då strategi och budget antogs.

Vänsterpartiets hållning

Vi i Vänsterpartiet har pratat med ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Mehmet Cocksürer (MP) och med vice ordförande Christer Erlandsson (S). Vi har pratat med ungdomar på Lakeside och engagerade inom nätverket Rädda Lakeside. Vi har pratat med ungdomar från Ungdomsrådet. Vi har också pratat med personal på Lakeside och med personal från förvaltningen.

Representanter från Ungdomsrådet och verksamma på Lakeside har skrivit en debattartikel som vi vill rekommendera alla att läsa. (Länk till http://stockholm.etc.se/debatt/lat-lakeside-stanna).

Det som framgår är att det är väldigt rörigt. Det skylls på folk fram och tillbaka men få verkar vara intresserade av ungdomarna och att få höra deras röst.

Det har också framgått att det kan finnas fördelar med att flytta verksamheten, att pengarna kommer fler till del. Det må vara så men flytten av verksamheten kommer drabba de som bor i närheten av Handen och inte lätt kan ta sig till Jordbro (dit verksamheten ska flyttas). Det var också tydligt från Haninges ungdomar att ett ungdomens hus skulle ligga centralt i Handen. Oavsett vad som är mest kostnadseffektivt så måste man föra en dialog med de som påverkas negativt. Det räcker inte att prata med ungdomarna efter att beslut har tagits och deras åsikter och förslag inte kan påverka beslutet. Innan Lakesides verksamheter etablerades vid Rudan så var Vänsterpartiet (tillsammans med Socialdemokraterna och Rättvisepartiet Socialisterna) emot att verksamheten skulle ligga på Rudan. Men nu ligger det där det ligger och ungdomar är verksamma där. Vi i Vänsterpartiet är öppna för att ha kvar verksamheten i Lakesides nuvarande lokaler eller flytta dem till Jordbro. Men det viktigaste är att ungdomarna får säga sitt förs.

Det är till exempel 200 dansare som påverkas av flytten och som nu inte vet hur de ska kunna fortsätta sin verksamhet. De lokaler som finns i Jordbro rymmer inte alla och används också redan av andra grupper. Det har kommit upp lite olika förslag på hur detta ska kunna lösas, t.ex finns det lokaler på Torvalla, men dansarna själva har inte sett lokalerna. V tycker det är viktigt att kommunen gör vad de kan för att främja tjejers organisering och aktiviteter på ett bra sätt. Tjejers och killars utövande av aktiviteter och  fritidssysselsättning måste värderas likvärdigt och ges utrymme att växa på lika villkor.

Vänsterpartiet tycker

– Beslutet att flytta Lakesides verksamheter är tveksamt. Det hade inte en egen punkt vilket det borde tycker vi eftersom det är en så pass stor förändring. Nu ingick det i en strategi och budget där flytten av verksamheten stod som ett förslag på lokaleffektiviseringar och det listades för- och nackdelar mot flytten
– De som nyttjar verksamheten, ungdomarna, har inte blivit tillfrågade vad de tycker. Enligt kommunallagen ska det ske samråd med de som nyttjar verksamheten
– Ungdomsrådet har inte blivit tillfrågade. De ska fungera som en remissinstans när beslut ska tas som påverkar ungdomar i Haninge
– Det är viktigt att ungdomarna inkluderas. Det är en demokratifråga! Vi i Vänsterpartiet skulle föredra att flytten pausas och att det kan ske en förutsättningslös dialog med ungdomarna. En dialog där ungdomarna blir lyssnade på för att man vill ta del av deras åsikter för att fatta bättre beslut efteråt, inte bara för att kunna kryssa i rutan ”pratat med ungdomar”.

Skriv en kommentar