Okategoriserade

Nu ska reglerna mot vinster i välfärden tas fram

 5 mars, 2015

läkare
Vänsterpartiet och regeringen är sedan tidigare överens om att skapa en välfärd utan vinstintresse. Skattemedel ska gå till den verksamhet de är avsedda för. Idag tillsätts huvudutredningen för att ta fram reglerna som förverkligar detta.– Nu tar vi nästa steg i arbetet med att stoppa vinstjakten i välfärden. Det centrala för utredningen blir att ta fram regler som gör att om det uppstår överskott i privat välfärd så ska de som huvudregel återföras dit. Skattemedlen ska komma de som använder välfärden till godo. De ska gå till bästa möjliga välfärd för de äldre, eleverna och alla andra som använder välfärden, säger Jonas Sjöstedt.Utredningen har ett brett uppdrag och omfattar fler områden än det som fanns i överenskommelsen i höstas. Den ska ta fram förslag för äldreomsorgen, sjukvården och hela skolväsendet. Det innebär att även SFI och Komvux omfattas. Även asylboenden och socialtjänstens verksamhet ingår, såsom HVB-hem och missbruksvård. Regler för personlig assistans ska utredas utifrån brukarnas rättigheter och självbestämmande.

– Nu tillsätts utredningen och den ska vara färdig i november 2016. Överenskommelsen innebär att vi sen gemensamt med regeringen ska lägga propositioner till riksdagen. Det här är ett stort steg mot att skapa en välfärd att lita på, säger Jonas Sjöstedt.

DN Debatt: ”Nya välfärdsreglerna bör starkt begränsa vinstuttag”

Läs mer:

Aftonbladet: ”Så vill regeringen och V begränsa vinstuttagen ur välfärden”

Svenska Dagbladet: ”Sjöstedt: Kan röstas igenom före valet 2018″

Sveriges Radio: ”Kritik mot vinststopp i välfärden”

Kommentarer är avstängda.