Okategoriserade

Haninge kommun behöver en socialistisk budget

I måndags var det kommunfullmäktige i Haninge kommun och dags för årets budgetdebatt. Alla partier som är representerade i fullmäktige lade en egen budget förutom Rättvisepartiet Socialisterna.

Vi i Vänsterpartiet tycker det är hög tid för kommunen att verkligen satsa och höja nivåerna på flera olika områden i kommunen. Haninges skolor ligger under rikssnittet vad gäller både resultat och lärartäthet. Skolan måste utvecklas och behöver bli likvärdig, det måste också finnas en grundskola i varje kommundel. Förskolan ska erbjuda alla barn heltid, oavsett föräldrarnas situation och ha ett aktivt genusperspektiv. De äldre måste få en äldrevård som håller hög kvalité och socialt utsatta ska kunna räkna med bra stöd och hjälp från kommunen. Det förebyggande arbetet måste alltid ligga i framkant och prioriteras för att minska t.ex psykisk ohälsa, all form av våld och barns trygghet och trivsel i både hem och skola. Vi anser också att det behöver byggas fler bostäder så att alla kan ta del av utbudet, det innebär hyreslägenheter med en rimlig hyra och görs bäst genom kommunens bostadsbolag Haninge bostäder. Kommunen ska kunna erbjuda alla en aktiv och trygg fritid, med fritidsgårdar i alla kommundelar, bibliotek och bra tillgång till lokaler för organisationer och föreningar att hyra. Vi vill lyfta arbetsrätten och förbättra socialsekreterarnas arbetssituation och erbjuda heltid till alla som vill som arbetar kommunalt. Denna sammanfattning utgör varför Vänsterpartiet anser att det behövs mer pengar för att kunna investera i kommunens verksamheter och faktiskt göra en påtaglig förbättring. För oss handlar det om att kunna utveckla och göra satsningar som gör skillnad för invånarna i Haninge kommun. Vi vill lägga pengarna så de kommer tillbaka till medborgarna genom en hållbar, utvecklad och gedigen välfärd och en kommun som kan erbjuda ett rikt och aktivt kultur och idrottsliv.

Genom att utgå från skattesatsen från 2010 och ett överskottsmål på 1 % istället för 2% ger det oss drygt 100 miljoner mer att investera. 100 miljoner att satsa på Haningebornas vardagsliv.
I vår budget valde vi att prioritera grund- och förskolenämnden, socialnämnden och äldrenämnden. Med 50 miljoner mer till skolan kan vi på allvar göra någonting åt den situation som råder i dagsläget. Vi kan satsa på att utveckla elevhälsoteamen, öka lärartätheten och göra skolan likvärdig. Den närmsta skolan ska vara det bästa alternativet och erbjuda det stöd som eleven kan tänkas behöva. Med en satsning på 20 miljoner till socialnämnden kan vi arbeta med våld i nära relationer, utveckla familjecentralerna och minska psykisk ohälsa. Med 23 miljoner mer till äldrenämnden vill vi satsa på gemensamma måltider, samvaro och tid till de äldre att göra det som de själva önskar och längtar efter.

Vi får ofta höra att vår budget är orealistisk, att vi inte kan prioritera och vill ge allt åt alla. Men till saken hör att när förvaltningarna i kommunen äskar pengar och berättar vad de behöver för att kunna genomföra ett bra arbete så stämmer vår budget bättre, den speglar verkligheten bättre. Förvaltningarna har visat de besparings åtgärder som behövde göras med koalitionens budget, som nu blir ännu större med Moderaternas budget. När vänsterpartiet gör sin budget utgår vi från verkligheten, vi vill satsa på kommunens verksamheter och se till att dem kan utvecklas och inte behöver göra besparingar på 10 tals miljoner.

När vår budget föll valde vi att lägga våra röster på samarbetskoalitionens. En budget med inte lika mycket pengar till att investera som vår, men det bästa alternativet. Men den rådande majoritetens budget gick inte heller igenom. Det gjorde Moderaternas efter det att högerpartierna Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och de två vildar (f.d. miljöpartister) som sitter i fullmäktige valde att lägga sina röster där. Moderaternas budget vann med 31 mot 28 röster. Rättvisepartiet Socialisterna lade ner sina röster.

En budget som på många sätt kommer innebära nedskärningar och ett sämre Haninge. Skatten ska nu sänkas med 10 öre vilket rent konkret innebär 20 miljoner mindre till kommunens verksamheter. Medan vår budget skulle innebära 30 öre mer att betala i skatt men då ge 50 miljoner till välfärden. det skulle innebära 67 kronor i månaden för medelinkomsttagaren i Haninge. Här kan en se den stora skillnaden på människosyn. När de borgerliga partierna med en svans av främlingsfientliga efter sig ser till sig själva och deras önskningar ser vi till allas behov och till en solidarisk fördelning av resurserna. Att sänka skatten och samtidigt kunna ta ansvar för en hållbar välfärd ser vi som omöjligt i dagens Haninge. Ibland måste en faktiskt välja och det är tydligt att högern väljer skattesänkning framför välfärd medan vi väljer välfärd framför vinst.

Vad som nu händer i kommunen är svårt att förutse, men tydligt är att Vänsterpartiet har fått en stor och viktig roll att bära. Vi måste tydliggöra de skillnader som finns mellan partierna och påvisa hur en solidarisk och rättvis politik kan se ut. Ett tydligt vänsteralternativ står vi i Vänsterpartiet för och det måste synas, både parlamentariskt och på gator och torg runt om i Haninge. Det går att föra en annan politik som prioriterar skolan, social omsorg och bostäder. För det behövs en politisk vilja och den finns i Vänsterpartiet.

Skriv en kommentar