Vänsterpartiet Haninge

För ett humant asylmottagande

Vi är många som blir illa berörda, som känner en otrolig sorg och ilska över hur flyktingar inte bemöts med den hjälp och det skydd dem behöver. Istället möts de av stängsel, tvingas sätta sitt hopp till en överfull båt för att nå tryggheten någon annanstans, i Europa. Vi är många som vill göra någonting, som vill engagera oss, som vill visa att vi bryr oss och som också gör det på en mängd olika sätt. En kan skänka pengar via olika organisationer, lämna kläder och leksaker till flyktingar som lyckats ta sig hit via olika organisationer och en kan försöka påverka politikerna till ett humant flyktingmottagande.

På söndag kommer det vara en manifestation i Stockholm, Slussen som samlar alla som vill visa sitt stöd och som vill visa att vi både har resurser och viljan att förändra situationen för flyktingarna. Det startar kl 16:00 och är en bred manifestation där t.ex alla ungdomsförbund är representerade.

Samtidigt som vi möts av många bra och viktiga initiativ till ett human asylpolitik, av många fina människor som agerar, reagerar och engagerar så möts vi också av rasism, tal om volym och att Sverige inte kan ta emot fler. Vi måste visa att vi är fler, att vi är starkare och att vi kan organisera oss för mänsklighet och solidaritet med andra och varandra.

Skriv en kommentar