Vänsterpartiet Haninge

Högern får inte stå oemotsagda

I förra veckans Mitti Haninge skrev en Moderat aktiv i Haninge en insändare med rubriken att integrationspolitiken måste förändras. Dock innehöll själva insändaren snarare en vilja om att stoppa invandringen till Sverige och Haninge för att hon såg det som omöjligt att få ihop det att både flyktingar och unga vuxna som vill flytta hemifrån ska kunna få en bostad, att både pensionärer och papperslösa rätt till en bra tandvård.

Vi vill inte att insändaren ska stå oemotsagd för vi är många som inte håller med, som menar att en aggressiv högerpolitik ger en svag välfärd som varken gynnar flyktingar, ungdomar eller pensionärer. Vårt svar till Sara Sisten som skrev insändaren kom inte med, så vi väljer att publicera svaret här på vår hemsida istället. Saras insändare kan ni läsa här.

 

En ny politik behövs som bygger med medmänsklighet och solidaritet

Det utanförskap som Sara pratar om i sin insändare, som hon härleder till invandrarna tycker jag är att förenkla bilden. Det utanförskap som finns i Sverige och Haninge är Sara och hennes politik högst delaktig till. En nedrustning av välfärden, privatiseringar och skattesänkningar leder till att människor hamnar utanför.

Att vi i Sverige och Haninge har brist på bostäder, en dyr tandvård och en hög arbetslöshet är inte flyktingarnas fel. Det är resultatet av en politik som bedrivits i landet som saknar både medmänsklighet och solidaritet. Som istället syftar till att göra skattesänkningar till de rika, ge städhjälp åt välbärgade familjer och privatisera vård och skola. Den högerpolitiken kommer bara öka utanförskapet. För integration handlar inte om att integrera invandrare i det svenska samhället. Det handlar för oss i Vänsterpartiet om att hela samhället ska vara öppet, respekterande på alla arenor för alla. Oavsett kön, ålder, etnicitet eller funktionsvariation.

Saras jämförelse med ett möbelföretag är absurd. När Sara inte kunde ta emot fler ordrar handlar det om att människor som vill ha en möbel får vänta. När Sverige och Haninge inte tar emot flyktingar handlar det om människoliv. Krig, förföljelse och fattigdom väntar inte. Krigen fortsätter och människor kommer göra vad de kan för att överleva och bygga upp någonting nytt.

Ett fungerande flyktingmottagande är givetvis viktigt, för flyktingars skull och det handlar om politisk vilja. Att vilja satsa på välfärden, bygga hyresrätter med rimlig hyra och att skapa schyssta arbetsvillkor och anställningar. Som vi alla kan ta del av. Att ställa grupper mot varandra som Sara gör bidrar till utanförskapet, ökade klyftor och att öka avståndet mellan människor. Alla ska ha råd att gå till tandläkaren. Alla ska få känna tryggheten att ha en egen bostad. Men att säga att det antingen är pensionären eller den papperslösa som kan få tandvård vittnar bara om hur omänsklig högerpolitiken är som Sara står bakom.

Svaret för ett fungerande flyktingmottagande finner ni i en välfungerande välfärd. Där vi alla får finnas.

/ Tove Ovsiannikov, Vänsterpartiet Haninge

Skriv en kommentar