Kommunfullmäktige

Rapport från fullmäktige

Rapport från kommunfullmäktige den 12 oktober 2015

I måndags var det dags för månades fullmäktige i Haninge kommun. Samuel Skånberg från vänsterpartiet fick svar på sin interpellation rörande minskat köttkonsumtion för klimat och hälsa. Interpellationen och svaret från Annica Hjerling (MP) kan ni se i sin helhet här.

S + MP + C har 25 mandat, 28 med hjälp av oss i V. M + KD + FP har 25 mandat så ingen grupp har majoritet i fullmäktige då 2 mandat tillhör RS och 6 mandat tillhör SD och 2 mandat tillhör vildarna(från början tillhörande MP). Det som oftast sker eller snarare alltid sedan två Miljöpartister blivit vildar är att dem och SD röstar med trepartalliansen. M, KD och FP och därför kan deras motioner och förslag gå igenom i fullmäktige istället för samarbetskoalitionens som sitter vid makten. Situationen är på många sätt besvärlig och olycklig och gör det svårt att driva en bra och jämlik politik som hade skett i mycket större utsträckning om samarbetskoalitionens förslag gått igenom.

Detta fullmäktige gick två motioner från Moderaterna igenom med 1 röst mer. Båda motionerna berörde hur Haninge ska arbeta med landmärken och marknadsföring av kommunen.

De två interpellationer det blev mest debatt i var vår om minskad köttkonsumtion, där vi fick ett bra svar från Annica Hjerling och som visar på att vi tänker lika i många avseenden vad gäller vegetarisk mat och vikten av att tänka klimatsmart även när det kommer till kost. Det finns en hel del kvar att göra men att arbetet pågår och ska utföras långsiktigt. Medan Alexandra Anstrell (M) inte alls verkade förstå vikten av att få ner köttkonsumtionen och att det inte fanns någon vinst med att sätta upp mål för hur lite kött vi ska äta i den offentliga verksamheten. Men vi tror det är rätt väg att gå och är övertygade om att det både går att få med sig personal och elever och äldre i detta för klimatet och hälsans skull.

Den andra interpellationen handlade om nyval i kommunen, där Martina Mossberg (M) menar att det vore det enda rätta med tanke på att samarbetskoalitionen inte har majoritet i fullmäktige. Meeri Wasberg och koalitionen är såklart av en annan åsikt och menar att de tar ansvar och genom samarbete kommer kunna göra det som är bäst för kommunen och dess invånare.

Oppositionen menar att samarbetskoalitionen samarbetar med kommunister och extremvänstern, men vilka de själva måste ha stöd av för att få igenom sina förslag vägrar de konsekvent att kommentera. De menar att de inte bryr sig om vilka som röstar på deras förslag, men sanningen är att det alltid bara är ett visst parti som konsekvent lägger sina röster på moderaternas eller trepartsalliansens gemensamma förslag.

Och om det är att vara extremvänster för att en förstår att ekvationen sänka skatten men samtidigt ha en fungerande välfärd INTE går ihop, ja då är vi kanske det. FP, KD och M motionerar och skriver interpellationer om att de är oroliga för socialsekreterarnas arbetssituation, över Brandbergsskolan och situationen i äldrenämnden och ändå gör en budget som innebär skattesänkningar och en investeringsbudget som inte ens kan förse Haninge kommun med de förskolor som behövs. För oss i Vänsterpartiet är det orimligt att med ena handen rusta ned välfärden och med den andra kräva en fungerande och trygg kommun.

Kopiera länk