Funktionshinderspolitik

Internationella funktionshindersdagen 3 december

Syntolkning: Lekpark på sommaren. En gungställning med kraftig stomme och en gunga där en rullstol med ett barn i gungas. Fotot från Newsners Facebooksida.
Syntolkning: Lekpark på sommaren. En gungställning med kraftig stomme och gungor där rullstolar med ett barn i gungas. Text: ”Dela om du vill se detta i varje lekpark!” Fotot från Newsners Facebooksida.

 

Idag, 3:e december, uppmärksammas internationellt kampen för att leva som andra oavsett vilket funktionshinder man har. Eller normbrytande funktionalitet som fler och fler säger. För ofta är det så att ens funktionsvariation inte upplevs som ett hinder förrän den ställs i relation mot normen, det är då det blir problem. Då man pratar om tillgänglighet tänker många främst på fysiska hinder. Personer som använder rullstol har problem att ta sig fram i offentliga och kommersiella miljöer, personer med nedsatt syn eller hörsel har sina hinder de måste ta sig förbi. En stor, och ofta förbisedd grupp, är de som har  någon form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), exempelvis ADD, ADHD eller Aspergers syndrom. En annan är de med psykisk ohälsa som ofta exluderas på olika sätt. Mycket går att lösa med rätt teknik, upplysning och vilja. Lagstiftningen börjar utvecklas åt rätt håll nu även om det finns mycket kvar att göra. Livslängden för personer med funktionshinder är betydligt lägre än för genomsnittet och även om personen har arbetsförmåga är arbetslösheten bland dessa grupper skyhög.

 

För de med störst besvär finns möjligheten att få personlig assistans genom lagen LSS. Vänsterpartiets Maj Karlsson skrev nyligen såhär med anledning av att assistansen nu är under hot:

”I riksdagsmotionen 2015/16:752 Personlig assistans kräver Vänsterpartiet bland annat att § 9a i LSS ändras så att bedömningarna av personlig assistans kan återställas till hur de var före 2008. Det är den viktigaste frågan i personlig assistans idag enligt Maj Karlsson, partiets talesperson i funktionshinderfrågor.
– Vi behöver gå tillbaka till grundintentionen i LSS så att hela det grundläggande behovet åter blir grund för att få assistansersättning.
Ser du någon möjlighet att det kan hända något här?
– Det ingår i min roll att tro det. Regeringen har sagt att de ska se över detta i den kommande LSS-utredningen. Där vill jag att man ställer sig frågan HUR man kan ändra i §9a, inte OM man ska göra det.
Just nu verkar regeringen dock vara mest upptagen av kostnadsutvecklingen konstaterar Maj Karlsson.
– Här har Vänsterpartiet en viktig roll att trycka på så att inte kostnadsfrågan blir det styrande i utredningen, säger Maj Karlsson som ser flera tecken på att regeringen främst prioriterar att minska kostnaderna för personlig assistans.”

Läs hela artikeln här.

 

 

 

 

 

Kopiera länk