Vänsterpartiet Haninge

Hur ser Haninge kommuns investeringar i fossilindustrin ut?

Vänsterpartiet i Haninge fortsätter på miljöspåret i fullmäktige och lämnade in på senaste KF en interpellation om hur kommunens investeringar i fossilindustrin ser ut. Svaret får vi februari. Här nedan kan du läsa interpellationen som Samuel Skånberg skrivit i sin helhet.

Interpellation om investeringar i fossilindustrin 

Klimatförändringarna är en ödesfråga för vår planet, för vår generation och kommande generationer. Vi måste därför minska våra utsläpp av växthusgaser. Fossila bränslen, som kol, olja och naturgas, står för en majoritet av växthusgasutsläppen. Det är tydligt att vi behöver övergå till förnyelsebara energikällor och inte kan vara fast i fossila bränslen.

Sveriges radio gjorde i november en stor granskning av 15 landstings och 117 kommuners investeringar i fossilindustrin. Det visade sig att bland annat Lycksele kommun hade investerat i två av världens största oljebolag, Shell och Chevron, genom sin fondportfölj. Region Gotland investerar pensionsmedel i oljebolag. Många andra kommuner och landsting hade också investeringar i fossilindustrin.

EU-parlamentet släppte förra året en rapport som visar på riskerna med att ha kvar investeringar i fossilindustrin. Om världen genomför de nödvändiga satsningarna för att komma till bukt med klimatåtgärderna betyder det att fossilindustrin är övervärderad.

Den värlsvida Fossil Free-kampanjen verkar för att företag, kommuner och andra organisationer istället ska avveckla sina innehav (divestera) för att satsa på hållbarare investeringar.

Örebro har beslutat att divestera ur fossila bränslen. Mats Rodenfelt, finanschef på kommunen, säger om beslutet: Det hänger ihop med vårt miljömål att bli en fossilfri kommun till 2050. Det var naturligt att tillämpa policyn även på våra placeringar

Uppsala har också bestämt att divestera. I en debattartikel i Dagens samhälle skriver kommunalråden för S, V och MP: Vi har lagt fram ett nytt förslag till uppdrag som kommer att ingå i 2016 års mål och budget. ”Kommunens innehav av värdepapper kommer att utredas i syfte att avveckla placeringar i bolag som producerar kol, olja och naturgas.” Det har blivit känt som att divestera, motsatsen till att investera, ur fossilbolagen. Uppdraget kompletterar de riktlinjer vi redan har i kommunen om att inte investera i vapen, tobak, alkohol eller pornografi.

Svenska kyrkan har också omplacerat sina innehav i fossil energi. Lunds universitet är ett annat exempel på en annan stor svensk organisation som har divesterat. De sålde sina innehav i ryska Gazprom.

Regeringen har bestämt att Sverige ska bli ett av världen första fossilfria länder. Därför har regeringen startat inititativet Fossilfritt Sverige. Där kan kommuner, företag och organisationer

Jag vill därför ställa följande frågor till Annica Hjerling (MP), kommunalråd med ansvar för hållbarhetsfrågor:

  1. Hur mycket pengar har kommunen investerade i olje- kol- och gasbolag genom aktier och pensionsmedel?
  2. Har kommunen någon plan för att avyttra eventuella investeringar inom olje- kol- och gasbolag?
  3. Kommer kommunen att engagera sig i initiativet Fossilfritt Sverige?

 

 

Skriv en kommentar