Miljö

Tisdagen den 19 april möte om klimatförändringar och havsnivåhöjningar

 ekoeko_banner-760x247
Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Tar vi inte tag i dem behöver vi till slut inte bry oss om något annat. Någon som under många år arbetat med frågan är Stellan Hamrin. Stellan är ekolog, limnolog (limoligi= läran om inlandsvatten, det vill säga vanligen sötvatten, men även salt och bräckt vatten) och ledamot av kommunfullmäktige i Stockholms Stad.
Stellan är även med i Vänsterpartiets Miljönätverk och står tillsammans med dem bakom flera intressanta motioner till både ekoeko-programmet och partiprogrammet till kongressen i maj. Även Vänsterpartiet Haninge har ställt sig bakom de motionerna. Alla motioner och motionssvar går att läsa på kongresshemsidan. http://www.vansterpartiet.se/kongress2016/handlingar
stellan
Vi kommer att diskutera:
·       Forskningens syn på de globala höjningen
·       Forskningens syn på lokala/regionala höjningar
·       Effekter på  Sverige
·       Effekter på ”Stockholm” inklusive Nya Slussen
·       Vad kan man göra?

Plats: Haninge kulturhus

Tid: klockan 18:30-ca 20.30

Fika såklart!

Välkomna!

 

Skriv en kommentar