Funktionshinderspolitik

Sänk skatten för de med sjukersättning

Syntolkning: Vänsterpartiet Haninges ordförande Carina Wellton. Fotograferad i sitt hus utifrån genom fönstret. Fotograf: Paul Hansen

 

Det är vår tur nu! Så heter Vänsterpartiets senaste kampanj som startar i samband med den internationella kvinnodagen 8 mars. Syftet är att lyfta Vänsterpartiets politik som minskar de ekonomiska klyftorna. För även om det går bra för Sverige som helhet så har de tio procent som har de lägsta inkomsterna stått och stampat eller till och med minskat sina inkomster sen 2006. Andra stora grupper närmast de fattigaste har knappa inkomster, svårt att få ett fast arbete eller arbetar under orimliga arbetsvillkor. En majoritet av de fattiga långtidssjuka är kvinnor, kvinnor är också överrepresenterade på lågavlönade jobb, ungdomar och nyanlända har svårt att komma in på arbetsmarknaden, fattigpensionärerna ökar. Alla vi kan nu med fog säga – det är vår tur nu!

Idag publicerar Dagens Nyheter nya siffror, som de beställt från Försäkringskassan, där det framgår att medianinkomsten före skatt för personer med sjukersättning (tidigare kallat sjukpension) var på 10.642 kronor i månaden i februari 2017. Det är alltså marginellt högre än sjukersättningens garantinivå som är 8.773 kronor i månaden före skatt. Många av de som arbetat stora delar av sitt liv får knappt två tusen mer än de som aldrig kunnat arbeta. Orsakerna till detta är många. Dels så räknas din sjukersättning ut genom att se vad du haft för inkomst 5-8 år tillbaka (beroende på hur gammal du är). Har du haft eget företag så räknas de tre senaste deklarerade inkomståren. De flesta som får sjukersättning har en lång sjukdomshistoria, 5 till 15 års nedsatt arbetsförmåga är inte ovanligt. Det betyder oftast att den inkomst du haft varit antingen sjukpenning på 75 till 85 procent av din lön upp till ett visst belopp, inkomst från deltidsarbete, försörjningsstöd eller ingen inkomst ifall du nekats sjukpenning. Den högre procentsatsen gäller dig som har ett kollektivavtal eller privat försäkring med inkomstbortfallsförsäkring. Den låga inkomst du haft som sjuk multipliceras sen med 64,7 procent. Det är därför inkomsterna för de med sjukersättning hamnar så lågt. Läs hela artikeln här.

Syntolkning: Tabell från DN som visar hur olika skatten blir beroende på om du lönearbetar, är pensionär eller sjuk. Ex en inkomst på 10 000 ger 8 620 efter skatt i lön, 8 640 efter skatt i pension och 7 780 efter skatt till sjuk/arbetslös, föräldraledig – skillnad -840 kronor.

 

På förra årets kongress lämnade Vänsterpartiet Haninge in en motion om just sjukersättningen. Även om motionen inte antogs så har partiledningen lyssnat och att kompensera de med sjukersättning är ett utmärkt sätt att minska klyftorna. I den senaste budgeten fick Vänsterpartiet igenom en höjning av garantibeloppet på 187 kr per månad (fr.o.m. 1 juki 2017) och höjt bostadstillägg. Idag så meddelar Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, att (v) kommer driva frågan om sänkt skatt för de med sjukersättning i budgetförhandlingarna med Socialdemokraterna. Hela intervjun här. Inslaget går att se på Rapport och Aktuellt idag. Länk kommer då det läggs upp.

”Sänk skatten för de med sjukersättning. Det är det senaste kravet från Vänsterpartiet i de pågående budgetförhandlingarna med regeringen.
– Det kan ju inte vara meningen i ett välfärdsland som Sverige, att den som är sjuk ska betala mest i skatt, säger Ulla Andersson (V) ekonomiskpolitisk talesperson.

Personer med sjukersättning, det som tidigare hette förtidspension, betalar mer i skatt än de som jobbar. Det beror på att de inte får några jobbskatteavdrag och till skillnad från pensionärerna har deras skatt inte sänkts alls.

Nästan 1.000 kronor mer i skatt

En person med en sjukersättning på 11.000 kronor i månaden betalar därför nästan 1.000 kronor mer i skatt varje månad än den som jobbar.

– Vi tycker att det är hög tid att påbörja en utjämning av de skatteskillnader som finns. Då vill vi beskatta de rikaste mer och de som har det ekonomiskt knapert ska få en skattesänkning, säger Ulla Andersson (V).”

 

Syntolkning: Pressbild från TT på Ulla Andersson.

Jag, Carina Wellton, har själv sjukersättning. Det är få som sätter sig in i dessa snåriga regler om man inte drabbas själv men fler borde verkligen göra det. Även om du är frisk idag så vet du aldrig vad som händer imorgon. Det ingick inte i min karriärplan att sluta som sjukpensionär, det är nog ingen som riktigt tror det ska hända dem eller deras närmsta. Dagens Nyheter publicerar idag även en intervju med mig idag, om nån vill läsa om min resa mot fattigdom och min ekonomiska beroendeställning. Tyvärr är båda artiklarna betalartiklar än sålänge. Citat ur intervjun:

”Hon förstod att hon aldrig skulle kunna återgå till arbetet som konditor och hade lärt sig olika datorprogram under sjukskrivningstiden.

Carina Wellton fick arbetslivsinriktad rehabilitering 2006 och började arbeta 25 procent på kontor. Efter tre månader erbjöds hon att fortsätta på villkoret att hon startade eget i stället för att bli anställd.

– Jag gjorde det och kunde så småningom arbeta 50 procent. Men 2011 blev jag kraftigt sämre och var tvungen att sluta, säger hon.

Först hade hon bra inkomster men de sjönk gradvis i takt med att hon blev sämre. Eftersom sjukersättningen beräknas på den inkomst hon haft de senaste åren blev den betydligt lägre än den lön hon hade som konditor.

– I början när jag blev sjuk fick jag en hyfsad ersättning. Felet jag gjorde var att säga upp mig från konditorsjobbet och starta eget trots att jag inte var frisk.”

Läser man hela texten kan man få intrycket att jag tycker en sjuk ska klamra sig fast vid ett jobb den inte klarar av. Det stämmer inte utan jag anser det rimligt att man efter ett tag som sjuk kan behöva byta jobb och bransch för att bäst använda den arbetsförmåga som återstår om den tidigare arbetsplatsen inte går att anpassa. Att starta eget som sjuk avråder jag dock ifrån. När jag blev bättre var jag så sugen på att arbeta men insåg att jag, som varit borta så länge, inte var så attraktiv på arbetsmarknadenlängre. Därför blev jag en ofrivillig F-skattare och tog hela risken själv då min sjukdom stegvis försämrades igen. Huge misstake!

Förutom det orättvisa i att sjukförsäkringen inte räcker för att försörja sig själv så vet jag att ett mer ekonomisk jämlikt samhälle inte dras isär på det sätt vi ser idag. Där mörka krafter presenterar enkla förklaringar på svåra problem. Där de påstår att ett ”vi” (sjuka, arbetslösa, pensionärer, skolbarn osv) skulle ha det bättre om inte ”de” kostade så mycket. ”De” är alltid invandrare enligt mörkerkrafterna. De glömmer att säga att de själva röstat för försämrad sjukförsäkring, a-kassa, för vinster i välfärden m.m. och mot kollektivavtal i offentliga upphandlingar och nollvision om dödsolyckor på jobben, bara för att ta några exempel. I ett mer jämlikt samhälle sneglar vi inte avundsjukt på varandra, vi sparkar inte nedåt utan uppåt. Om alla som kan har möjlighet att få ett jobb, om de får juste betalt, om alla skolor håller bra standard, om äldreomsorg och sjukvård går att lita på, om alla kan ha råd med ett eget boende – då, och bara då, kommer vi kunna bli av med Sverigedemokraterna och de partier som anpassar sin politik efter dem. Så vägen till ett samhälle som håller ihop är ekonomisk rättvisa och ett samhälle som inte överger människor i de stora frågorna. Vi i Vänsterpartiet vet vägen dit och vi kommer aldrig köpa den nutidsbeskrivning som går ut på att göra människor rädda. Gå inte på den lätta finten, låt dig inte skrämmas utan organisera dig och bjud på motstånd.

 

Carina Wellton, ordförande Vänsterpartiet Haninge

 

Bli medlem

 1. Mannen som hatar denna regering och riksdag avgå skriver:

  jag vet om något helt annat dom som har sjukersättning prisbasbelopp vad det nu heter 64 procent kan nu avslöja en person en man som har detta som är skadad som har en permanent sjukersättning ni håller inte det ni lovar det går bra att ge bort våra skatte pengar till invandrare jag börgar mer och mer att hata invandrare bli invandrinsfientlig såadana här saker skapar ju hat och våld förstår ni inte det det är ni uppe i regeringens fel det ni gör att tro att man kan sätta hårdare straff för våld och krimenallitet istället för att plocka bort alla bidragstyrister som rider på varan välfärd och ta bort vinsten helt och även alla suvensionerade arbeten som betalas av försäkringkassan och socialen . jag vet en som har detta permanent sluta att jävlas nu va jag är så jävla förbannad på er alliansen å dom rödgröna ni borde avgå omedelbart sd tänker jag inte rösta på titta här ds-alliansen där är anledningen sd är så jävla svenskfintliga som man bara kan vara nu åter till den person som det gäller . det blev ändring i sjukan han så här stod det första januari . nu kommer den så här står det jag kan inte skriva ner hela skiten men ok nu kommer det första januari i beslutet för min kompis bilaga till beslut 2016-12-17sjuk-eller aktivetetsersättnin skriver så här iställer årsbeloppet är 107532 om året det är lite svårt det här vi hoppar över bilaga till beslut och går raskt över till vi tar ditt bostadstillägg ifrån 93-95 taket är 5000 plus nu får han särskilt bostads tillägg med 140 kr bluss höjt bostdastilläg från ocmed första jannuari i beslutet står 4749 pluss 140 på särskilt då dätta nu skulle följa pensjonen å löneutväkling å priser och går under basbilopp nu kommer beskedet sjukersättning garantiersättning 8961 före skatt nu är skatten sänk nu betalar han 2098 varge månad i skatt bostadstillägg 4749 hyran för bostaden är 7000 tusen pluss telefån och dator särskilt bostadstillägg är 140 sedan har han andra utgifter men dom vill jag uppge alltså 11752 pengarna resterande går endast till mat när allt är inräknat .innan han fick skattesänkningen så betalade årsskatten 25900 om året .nu kommer det senaste det inkom ett beslut dom ännu änu gång på försäkris räknade om ersättninen för sjukersättninen nu vänder dom igen och denna gång räknades det till baks till prisbasbiloppet ddet han hade 2016 brsbasbeloppet och förlorade särskilt bostad belopp men som tur va fick han behålla höjningen av bostastilläget oc trolen en skattehöjning nu månads vis i stället för 2098 ska nu betala 2150 kr i skatt varge månad så han följer inte nu längre basbiloppet som pensjonärer gör han fick en sänkning nu när han skulle få höjt med 0.05 i prisbasbelopp . beklaglig 1 julli 2017

 2. Mannen som hatar denna regering och riksdag avgå skriver:

  lägg ut allt på komentaren när ni har granskat alla har rätt att fåveta jag trodde vi hade yttrandefrihet och åsiksrihet tryckfrihet äller är sverige en diktatur då kan man föstå det

 3. Mannen som hatar denna regering och riksdag avgå skriver:

  från okmed 1juli 2017 ser hans ersättning sjukersättning.garantiersättning bostadstilläg avdrag prelimenär skatt månadsvis 2150 det är det ända med en sänknig på sjukersättning om hyrestillget höjs. höjs bostadstillägget så sänks sjukersättningen. han har fått tillbas det gamla han hade innan dom ändrade sjukersättningen

 4. haninge skriver:

  Hej och tack för din kommentar!

  Vi i Vänsterpartiet har varit med i budgetförhandlingarna och drivit igenom höjd inkomstbaserad sjukersättning (från 64 till 64,7 procent), höjd sjukersättning på garantinivå och höjt bostadstillägg. Tyvärr är det, som du beskriver, så att om man får höjd ersättning i en ände så minskas den i en annan. Alltså höjningar i ersättning och bostadstillägg tar ut varandra om det är så att man har rätt till båda vilket ganska många har. Vi önskar att systemet var upplagt på ett helt annat sätt så att den sjuke fick behålla mer att leva på. Du skriver att din vän fått sänkt skatt men det måste vara en missuppfattning. Den reformen är inte genomförd ännu. Vänsterpartiet har förhandlat fram det förslaget och det blir en sänkning 1 januari 2018 om regeringens budget går igenom i riksdagen. Ingen sjuk har ännu fått någon skattesänkning tyvärr. Att sänka skatten är det mest effektiva sättet att få upp inkomsten för de med sjukersättning då den inte påverkar storleken på sjukersättning eller bostadstillägg. Det kommer alltså bli mer pengar i handen och inte, som nu, bli så att olika utbetalningar tar ut varandra. Jag har stor förståelse för att det här mest gör folk förbannade då staten ger med en hand och tar med en annan. Därför har jag själv varit inblandad och drivit på för att just skatten ska sänkas.

  Med vänliga hälsningar
  Carina Wellton
  Ordförande Vänsterpartiet Haninge och själv sjukpensionär

 5. haninge skriver:

  Vår policy är att godkänna alla kommentarer som håller sig till ämnet och håller god ton. Men vi har ingen anställd som kollar av kommentarer utan gör detta på ideell basis i mån av tid. Ursäkta för sent svar, har varit på semester. / Carina Wellton

Skriv en kommentar