Kultur och fritid

M och L vill lägga ner Haninges enda kulturhus för unga

Vi skrev för några dagar sen om Ungkulturet Porten i Jordbro och att kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag att göra en konsekvensanalys över vad en nedläggning av Portens verksamhet skulle innebära. Kortfattat kan man säga att förvaltningen tyckte det skulle vara en mycket dålig idé att stänga ned Porten.

Förvaltningen kom tillbaka till nämnden med en ordentlig och genomgående konsekvensanalys. Förvaltningens sammanfattning:

Förvaltningen menar att det är en mycket kortsiktig ekonomisk besparing på 3,7 mnkr för Haninge kommun om man skulle stänga Portens verksamhet. Ett sådant beslut skulle gå emot intentionerna i det kulturpolitiska programmet och medföra stora negativa konsekvenser för kulturintresserade unga i Haninge.

 

En stängning av verksamheten skulle också innebära att kommunen förlorar en unik arena för att stärka ungas intresse för demokratiska processer vilket är ett mycket viktigt arbete, inte minst i ett område som Jordbro med lågt valdeltagande och låg delaktighet i den offentliga debatten.

 

En ytterligare konsekvens är minskade möjligheter att arbeta med sociala och arbetsmarknadsinsatser för 16-25 åringar. Porten är en viktig verksamhet för unga att utforska och utveckla intressen inom konst, kultur och IT som kan ge dem möjligheter till vidareutbildning och arbete. Porten har visat sig vara bra på att fånga upp många ungdomar som har det svårare än andra unga att hitta en fritidsaktivitet ex. hemmasittare, unga med lättare diagnoser och även unga som vill bort från missbruk och kriminalitet.

 

En stängning av en verksamhet kan inte ses som en isolerad händelse som inte får andra ekonomiska konsekvenser. Den uppgift som Porten fyller i det kulturpolitiska programmet måste axlas av någon annan, antingen inom kommunen med utökad ram eller i alternativ driftsform. Alternativa driftsformer medför också kostnader för kommunen i form av till exempel föreningsbidrag. Samhällets kostnader för ökad oro i Jordbro och färre ungdomar som kommer till egen försörjning är lika svåra att mäta exakt som kostnaderna för trygghet, trivsel och ungdomar som på ett positivt sätt kan styra sin egen framtid.

Konsekvensanalysen återremitterades till förvaltningen och har nu kommit tillbaka till nämnden. Kultur- och fritidsnämnden har möte 31 maj. I kallelsen som är utskickad går det att läsa vad arbetsutskottet föreslår. (Direktlänk till pdf).

Överläggningar i arbetsutskottet

 

Pia Lublin (L) yrkar bifall till ett gemensamt eget förslag från

Liberalerna och Moderaterna som lyder:

1. En skyndsam avveckling av Portens verksamhet enligt regelverket.

 

Christer Erlandsson (S) yrkar att ärendet överlämnas till nämnden
utan eget ställningstagande.

 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut – det gemensamma förslaget från Liberalerna och Moderaterna samt Christer Erlandssons (S) förslag. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Christer Erlandssons (S) förslag och att ärendet därmed överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande.

Liberalerna och Moderaterna vill alltså lägga ner Porten.

Ungdomarnas synpunkter

Porten (tidigare Lakeside) är ett kulturhus för unga. Porten/Lakeside kom till efter att Haninges ungdomsråd jobbat hårt för det. När nämnden ville flytta verksamheten från Rudan till Jordbro så kom inte ungdomarnas till tals. Ingen på nämndmötet protesterade när flytten av Lakeside diskuterades. (Vänsterpartiet hade ingen plats i nämnden förra mandatperioden då frågan diskuterades så vi kunde inte protestera på mötet). Ungdomarna i Ungdomsrådet skrev en debattartikel där de kritiserade hur processen gått till och hur man från politikens sida struntat i att lyssna på ungdomarna:

Lakeside är en symbol för en process på kommunal nivå där ungas delaktighet verkligen fungerat men som nu riskerar att bli ett fullständigt fiasko i fråga om ungas rätt till inflytande. Haninge kommun arbetar dessutom särskilt inriktat på FN:s barnkonvention mot artiklar om barns delaktighet och inflytande. Huset byggdes tillsammans med unga för att möta äldre ungdomars behov i Haninge och drevs igenom av dåvarande ungdomsrådet 2008.

 

Och nu riskeras verksamheten att helt läggas ned. Vänsterpartiet var väldigt kritiska hur processen kring flytten av Lakeside/Porten från Rudan till Jordbro gått till. Besökarna och Haninges alla ungdomar är de som påverkas mest av beslut gällande flytt eller nedläggning. Då är det en självklarhet att de ska inkluderas i processen!

Förvaltningen gjorde nu en ordentlig konsekvensanalys om vad en nedläggning skulle innebära. De hade bland annat fokusgrupper med ungdomar för att ta del av deras synpunkter. De skickade också ut frågor till föreningar och andra aktörer om vad de ansåg om en eventuell nedläggning av Porten.

Fokusgrupp med ungdomar

I konsekvensanalysen går det att läsa om fokusgrupp med ungdomar:

Har du /ni någon uppfattning om att Porten fyller någon funktion för dig eller andra unga i åldern 16-25 år?

 • Man träffar folk i samma ålder. De är äldre än fritidsgårdens besökare. Det är en lugnare stämning.
 • Man blir behandlad som en vuxen.
 • Det sociala sammanhanget. Man behöver inte vara ensam.
 • Den är öppen, jag blir ledsen om den läggs ner.
 • Inte lika mycket regler som på fritidsgården.
 • Jag har lärt mig mycket. Varit med på workshops i bl.a. Webdesign.
 • Många på Porten är yrkesverksamma och får hjälp att komma vidare inom sitt område.
 • Man upptäcker nya talanger här.
 • Jag och andra har fått möjlighet att praktisera här.
 • Vi har sysselsättning. Risken finns att man är ute och gör kriminella saker när det inte finns någonstans att vara.
 • Man utvecklas på Porten. Finns mycket att göra för oss som är äldre. Mer än på fritidsgården.
 • Man blir behandlad som en vuxen. De tänker som oss fast ett steg högre.
 • Det känns som att personalen förstår.
 • Ledarna på Porten är unga. Vi har kul! Man känner sig trygg.
 • Någonstans att vara.
 • Mer att göra för unga vuxna.
 • Vissa har lärt sig svenska som besökt Porten.
 • Personalen kommer med nya idéer. Det blir en chans att lära sig nya saker som man annars inte skulle fått prova på.
 • Man träffar och lär känna andra unga som man aldrig skulle ha träffat annars.
 • Det är åldersgräns på Ung 137, fritidsgården. Var ska vi vara när vi fyller 20?
 • Ledarna som undervisar gör det på ett roligt sätt.
 • De som jobbar på Porten är intresserade av vad vi vill göra och vill utveckla oss.
 • Porten har stor potential. De gör mycket i små lokaler.
 • Porten och Ung 137 kompletterar varandra.
 • Vi håller på med musik, chillar, umgås. Det är en trevlig stämning.
 • Porten är uppbyggt för unga och att drivas av unga.
 • Tillgängligheten är viktig! Lätt att komma hit.

Är det någon särskild målgrupp som Porten är extra viktig för?

 • De som är 20-25 år! Det är svårt att få jobb och bostad. Då är det viktigt att ha någonstans att vara istället för att sitta hemma eller hänga runt ute. De flesta sitter bara hemma. Man vet inte heller vad man vill göra men på Porten kan man få hjälp att komma vidare.
 • För de som kan hamna snett. Man lär sig hur saker fungerar så man inte t.ex. hamnar hos Kronofogden.
 • Nyanlända. Möjlighet att träffa andra. Integration.
 • Om man inte kan prata med sina föräldrar så kan man prata med ledarna på Porten.
 • För oss som håller på och utövar kultur. Det är dyrt med studioutrustning, att dansa och andra kulturformer.
 • Det blir en klassfråga när det gäller oss som utövar kultur. Vi har inte råd. Porten ger möjlighet till de som inte har ekonomiska möjligheter.

Tror du/ni att en eventuell stängning av Portens verksamhet kommer att innebära några konsekvenser? I så fall vilka?

 • Jag kommer att bli arg. Det blir ett bevis på att politikerna inte bryr sig om mig. De lyssnar inte på vad vi har för behov.
 • Jag tappar mina möjligheter att visa upp min musik för andra.
 • Många kommer att bara sitta hemma. De blir ensamma.
 • Vi kommer att tappa förtroendet för politikerna.
 • Otrygga ungdomar kan bli en fara för Jordbro.
 • Jag kommer inte att rösta nästa val. Varför ska man? Bevis för hur lågt politikerna värderar unga i Haninge.
 • Vi får inte vara på fritidsgården om ett år. Var ska vi vara då?
 • Varför ska man lägga ner det som funkar?!
 • Tappar möjligheten att träffa andra som man annars inte träffar.
 • Vet inte hur det blir.
 • Man kommer att känna sig sviken av politikerna. Vi har blivit svikna förut
 • Inget forum att visa upp sin konst.
 • Internationella projekt och samarbeten med skolor och andra drabbas.
 • Gemenskap, chans till jobb och utveckling försvinner.
 • Många unga som inte fått jobb kommer att bli isolerade. Sitter bara hemma. Jag blir orolig.
 • Möjlighet att utföra större arrangemang tillsammans med andra försvinner.

Andra synpunkter

 • Skön känsla om Porten blir kvar.
 • Jag tänker på att de lade ner Jordbromalmsskolan, de tänker kanske riva Jordbro kulturoch föreningshus och nu lägga ner Porten. Vad händer i Jordbro?
 • Vad kommer att hända med Ung 137? Ska fritidsgården tas bort?
 • Om man beslutar att lägga ner Porten så vill vi att politikerna kommer hit och förklarar varför! Vi vill träffa dem.
 • De som är yngre kommer inte få möjlighet att komma till Porten.
 • Politiker nedrustar Jordbro. Allt fint läggs ner.

Samtal med ungdomar med unga vuxna i Ormprojektet

Ormprojektet vänder sig till ungdomar mellan 16-24 år som står utan sysselsättning och är inskriven på Ungdomsteamet i haninge, Ung i Nynäs eller Ung i Tyresö. I samband med konsekvensanalysen fördes samtal med unga vuxna (21-25) i Ormprojektet.

Det här var saker som sades:

 • Generellt sett är det viktigt att unga vuxna har ställen att komma till.
 • I Thailand, till exempel, anses man som vuxen vi 30 års ålder.
 • Även unga vuxna bör ha verksamheter som finns till för dem och deras behov.
 • Det är katastrof om Porten det stängs! Jag mår mindre dåligt när jag är här.
 • Jag känner mig ofta rätt värdelös när jag inte får hålla på med mina egna skapande saker, som med musik. Porten är bra för där kan jag få göra detta. Tycker också om de olika workshoparna där jag får prova på olika saker.
 • Workshoparna kan leda till att man hittar ett intresse som sedan kanske kan leda till jobb.
 • I den här ålder börjar man på allvar utforska vad man vill med sitt liv och då kan Porten hjälpa till.
 • Jag har träffat Jonatan som jobbar på Porten och han har samma intresse som jag kring mat. Han kan hjälpa och peppa mig mycket.
 • Om Porten stänger förlorar vi möjligheten att få prova på en massa saker.
 • Till exempel prova på musik och inspelning i studion. Alla har inte råd att fixa utrustning.
 • Mig skulle det också drabba ekonomiskt för jag brukar jobba extra på timmar på Porten.
 • Jag har planerat att vara på Porten mycket mer. Stänger Porten förlorar jag den möjligheten, till exempel att få spela in i studion.
 • Det skulle också förstöra alla de relationer som vi skapat med Portens personal.
 • Om Porten stängs tar man det som att politikerna inte bryr sig om oss unga vuxna.
 • Vad är viktigast? Pengar eller levande människor?
 • Man lägger pengar på en massa onödiga anläggningar tex parcourparken i Jordbro som kostar jättemycket men så lägger man ner Porten som verkligen behövs.
 • Vad skulle politikerna tycka om vi la ner deras verksamhet?
 • Det pratas mycket om integration, och Porten är ju bra just för det. Det är fel väg att gå att då lägga ner Porten, det skulle bara öka segregationen.
 • Känns som att mitt hem tas ifrån mig.

Andra remissvar från föreningar och andra aktörer

Det var många som svarade på frågorna som förvaltningen skickade ut. Nedan är några kritiska röster:

 • Haninge tjejjour. De menar att en nedläggning av Porten skulle vara väldig negativt för dem. Och att det skulle skicka dåliga signaler – ”Det kommer att visa på att Haninge kommun inte värderar kultur för unga.”
 • Ormprojektet. De menar att en nedläggning av Porten skulle få stora konsekvenser. ”Den sociala plattformen som erbjuds skulle försvinna, vilket i sin tur bidrar till isolation och utanförskap”
 • Äldreförvaltningen, Mötesplats Jordbro. En nedläggning skulle vara dåligt. ”En eventuell nedläggning går tvärt emot det resonemang om uttrycks i årets 2014 Demokratiutredning.”
 • Fredrika Bremer gymnasiet. Viktigt att ha någonstans att ta vägen efter gymnasiet. Viktigt med kultur för unga för att unga inte ska tappa tron på samhället. Besparingar på kultur och konst kan kortsiktigt spara pengar men kan bli väldigt dyrt på lång sikt
 • LeadOn. Om Porten läggs ned kommer det påverka föreningen direkt. ”Om Porten stängs kommer e-sportsanläggningen, Cosplay Workshop att läggas ner och den spetskompetensen i en rad olika kulturer för Haninge Kommuns ungdomar/ungdomsledare kommer att försvinna. Detta kommer att påverka oss direkt, vi som förening kommer fortfarande att finnas kvar men våra utsikter kommer att försämras avsevärt. ”

Skattesänkningar och ”effektiviseringar”

Den senaste skattesänkningen i kommunen drevs igenom av Liberalerna i kommunfullmäktige. (Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigdemokraterna stod bakom skattesänkningen). Liberalerna verkade inte bekymrad över att en skattesänkning skulle innebära mindre resurser till kommunens verksamhet. Istället pratade de om att mindre pengar till kommunen kan lösas med att kommunens förvaltningar ”effektiviserar” sitt arbete. Effektivisteringar är bara ett kodord för nedskärningar och här ser vi ett tydligt exempel på hur Liberalerna tycker vi ska effektivisera. Det är inte förvånande att Moderaterna stödde skattesänkningen och det är inte heller förvånande att det nu är Liberalerna och Moderaterna som vill skära ner i ungas kultur- och fritidsverksamhet.

Kontakta politikerna i kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har möte nu den 31 maj. Då ska de fatta beslut. För att Porten ska kunna få vara kvar måste de ansvariga politikerna få veta att invånarna bryr sig om att unga ska få ha ett kulturhus där de kan utvecklas i sin kreativitet, konst och kunna stärka sin självkänsla och ansvarstagande i samhället. Maila i första hand ordinarie ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Mehmet Coksürer (MP) – ordförande – [email protected]
Christer Erlandsson (S) – vice ordförande – [email protected]
Pia Lublin (L) – [email protected]
Roja Isaksson (S) – [email protected]
Kent Renen Johansson (S) – [email protected]
Raymond Svensson (C) – [email protected]
Kristoffer Eriksson (M) – [email protected]
Michael Fridebäck (M) – [email protected]
Catharina Alderskans (SD) – [email protected]

Ersättare

Gunilla Fredlund (S) – [email protected]
Jerry Andersson (S) – [email protected]
Madeleine Palmgren (S) – [email protected]
Birgitta Ahlgren (MP) – [email protected]
John Lind (V) – [email protected]
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) – [email protected]
Ylva Thomasson (M) – email finns inte på sidan
Mary Vel (KD) – [email protected]
Yvonne Lindholm (SD) – [email protected]

Det är klart att vi i Haninge inte ska lägga ner det enda kulturhuset för unga!

Vi i Vänsterpartiet vänder oss mot den nedskärningspolitik som bedrivits under en lång tid i Sverige och i Haninge. Och det är oftast utsatta områden som Jordbro som drabbas hårdast. Det är de grupper som har svårast att göra sin röst hörd och kämpa för sin sak som först drabbas av nedskärningspolitiken. Vi i Vänsterpartiet tror istället att det är genom gemensamma satsningar, integration, jänmlikhet och rättvisa som vi som kommun kommer utvecklas positivt.

Kopiera länk