Anti-rasism

Haningevänstern skänker 2 000 kr till FristadsfondenI måndags tog styrelsen beslut om att stötta Fristadsfonden med 2 000 kr. Läs Fristadsfondens Ulla Hoffmans brev om varför fonden behövs. Och sätt gärna in ett eget bidrag om du kan.

”Kamrater! Fristadsfonden behöver er hjälp för att kunna hjälpa!

Under 2015 välkomnade vi cirka 160 000 kvinnor, män och barn till Sverige. Många hade flera månaders flykt bakom sig. De kom till fots genom sex länder till oss. Sverige var det sjunde landet – alla andra stängde sina dörrar, till slut gjorde även Sverige det. Över 35 000 av de asylsökande 2015 var ensamkommande barn från Afghanistan, Somalia och Syrien.

Många har varit utsatta för förföljelse och tortyr eller har traumatiska krigsupplevelser bakom sig. De som Fristadsfonden hjälper, hyser en välgrundad fruktan för att återvända till de länder de flytt ifrån. Regeringen införde en tillfällig lag vilken ytterligare begränsade möjligheten att få stanna i Sverige. I praktiken innebär den att humanitära skäl är borttaget – även för barn.

Idag är många av dem vi hjälper ensamkommande ungdomar från Afghanistan. Med stöd av ovetenskapliga åldersbedömningar skriver Migrationsverket upp ungdomarnas ålder för att de ska betraktas som vuxna och därmed kunna skickas tillbaka.

Besluten blir makabra när man vet hur det ser ut i AFghanistan. De flesta av ungdomarna har inte ens bott i Afghanistan eftersom de tvingades fly landet till Iran eller Pakistan därför att de är hazarer och shiamuslimer. Genom att Migrationsverket skriver upp åldern till över 18 år gör man det lagligt möjligt att skicka dem till Kabul.

Fristadsfonden är en del av Vänsterpartiets solidaritetsarbete och en del av Vänsterpartiet.  Nu behöver vi din hjälp för att kunna fortsätta att hjälpa. Pengarna börjar ta slut och som det ser ut nu kan Fristadsfonden bara hjälpa ett par tre månader till. Anledningen är att de som kom till Sverige under 2015 nu börjar få sitt tredje avslag och inte längre får något juridiskt stöd betalt av staten. Det är då Fristadsfonden går in. Men utan din hjälp kan vi inte hjälpa mer än ett par, tre månader till och sedan får vi avsluta detta Solidaritetsarbete.

I styrelsen för Fristadsfonden sitter Ulla Hoffmann,  Anita D’Orazio, Thord Kristiansson, Marjan Garmroudi, Kalle Larsson, Birthe Karlsson och Elin Morén.  Du kan maila oss på [email protected] om du undrar över något.

Under de drygt 20 år som Fristadsfonden funnits har vi – tack vare medlemmarnas pengar – räddat livet på över ettusen medmänniskor. Fristadsfonden vädjar till alla kamrater i partiet att ge gåvor till fonden så att vi kan fortsätta att rädda liv.

Sätt därför in pengar på vårt plusgiro 26 31 25-7, swisha till 1230410191 eller teckna ett autogiro genom att maila [email protected] och be att få en blankett.

För Fristadsfonden

Ulla Hoffmann, ordförande”

Kopiera länk