Feminism

Bra att fler partier tycker som Vänsterpartiet – inför totalförbud mot barnäktenskap

(Nedan följer ett detaljerat blogginlägg för att tydliggöra hur Vänsterpartiet har agerat kring frågan om förbud mot barnäktenskap).

15 miljoner flickor gifts bort varje år enligt Human Rights Watch

Vi har i dagarna kunnat läsa att bland annat Moderaterna i Nacka vilseleder kring förbud mot barnäktenskap på facebook. Inlägget har fått stor spridning. Paolo Roberto och moderaten Lars Beckman har också spridit det här påstående på twitter vilket fått stor spridning.

Robert Hannah (L) var också uppeldad i frågestunden i riksdagen då han ställde en fråga till migrationsminister Heléne Fritzon:

Riksdagen körde i går över regeringen och riktade ett tillkännagivande om totalförbud mot barnäktenskap. Som liberal är min inställning i frågan glasklar: Barn ska vara barn i Sverige, och de ska inte vara gifta.

 

De rödgröna valde i går att rösta mot kravet på ett heltäckande skydd mot barnäktenskap med motiveringen att de ännu inte tagit ställning till den utredning som kom förra året. Reaktionerna är starka. Tunga remissinstanser, Sveriges Kommuner och Landsting med flera, protesterar.

 

Min fråga till statsrådet Heléne Fritzon är ganska enkel: I vilka situationer anser ni att det ska finnas särskilda undantag som gör att vuxna män ska ha rätt att ha sex med barn?

Men påståendet att S+MP+V skulle vara emot ett förbud mot barnäktenskap stämmer inte. Aftonbladet förklara hur det ligger till:

Det var förra året som frågan väcktes då de borgerliga partierna och SD röstade fram ett tillkännagivande i civilutskottet. Men regeringen hade redan tillsatt en utredning om ett liknande lagförslag, därför röstade regeringspartierna inte för.

 

– Det är regeringens mycket tydliga besked att det är förbjudet med barnäktenskap i Sverige och ska vara det. Vi ämnar återkomma före sommaren med det konkreta förslaget när remissvaren är analyserade, sa migrationsminister Heléne Fritzon i torsdags under riksdagens frågestund.

Samma sak förklaras av Mathias Tegnér (S) i ett blogginlägg:

Det hela kan sammanfattas så här (se längre text med länkar nedan)

  1. Riksdagen röstar 2014 igenom ny lagstiftning mot barnäktenskap på proposition från regeringen Reinfeldt. (Alla röstade för utom V, som om jag förstått protokollen rätt ville ha hårdare regler)
  2. Det visar sig att lagen inte räcker och den S-ledda regeringen tillsätter en snabbutredning av frågan våren 2017.
  3. Utredaren lämnar ett betänkande december 2017.
  4. Frågan skickas på remiss december 2017, där svar senast ska inkomma i mars 2018.
  5. M, L, C, KD, SD röstar igenom ett tillkännagivande till regeringen att den ska komma med ett lagförslag om barnäktenskap. S röstade nej, eftersom regeringen redan arbetar med frågan, se ovan.
  6. En lagrådsremiss kommer läggas på riksdagens bord innan sommaren.

Att Robert Hannah (L) och Nackamoderaterna är upprörda över barnäktenskap är väldigt bra och välkommet. Det är också väldigt bra att de inte vill ha några undantag. Men de borde veta så pass mycket om processen kring lagstiftning för att veta att man väntar på att remissrundan är klar och att ett förslag läggs efter det. Sedan tar man ställning till lagförslaget. Man börjar inte om mitt i… om det inte är av populistiska skäl.

Och om de verkligen var emot ett förbud mot barnäktenskap borde de ha röstat för att täppa till det hålet 2014 när frågan var uppe. Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade för ett totalförbud 2014.

Marianne Berg (V) argumenterar 2014 för Vänsterpartiets reservation som syftar till att ta bort undantag. (Regeringen som åsyftas är den dåvarande Alliansregeringen).

Men som jag sade, herr talman, räcker det inte att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap när ni i regeringen samtidigt godkänner att det finns kryphål. Det är inte konsekvent av er att göra så. Vänsterpartiet anser att det över huvud taget inte ska få förekomma barnäktenskap, tvångsäktenskap eller fullmaktsäktenskap. Barn är barn och ska så förbli. Det ska inte finnas några undantagsregler. Jag kan inte förstå att vi är ensamma om den åsikten i Sveriges riksdag och att ni tillåter att det finns kryphål.

Den som mest ihärdigt argumenterar för att undantag ska kunna göras är Johan Linander (C):

Huvudregeln är att ett äktenskap som har ingåtts i Sverige också ska gälla i alla andra länder. På samma sätt är huvudregeln att ett äktenskap som man har ingått i något annat land också ska gälla i Sverige. Det är ganska logiskt. Det vore väldigt opraktiskt om man skulle tvingas gifta om sig bara för att man flyttar till ett annat land. Så ska det inte fungera.

Sedan följer ett replikskifte mellan Marianne Berg (V) och Johan Linander (C) om undantag ska kunna göras. Marianne Berg (V) vidhåller att inga undantag ska göras även om det innebär att man måste gifta om sig (frivilligt så så klart) när man kommer till Sverige.

En till som går på linjen att ha vissa undantagsfall är Ewa Thalén Finné (M). Hon säger:

I dagsläget finns undantagsfall när det gäller utländska barn och tvångsäktenskap, som vid särskilda skäl kan godkännas i Sverige. Grundregeln är den som Johan Linander tog upp, nämligen att ett äktenskap som ingås i Sverige eller i ett annat land ska räknas också i andra länder. Det är rimligt. Jag är gift med min man, och om jag reser till ett annat land för att bo där är det rimligt att äktenskapet räknas.

[…]

Men för att vara glasklart tydlig, för jag tror att det är viktigt att vi signalerar detta också i vårt svenska samhälle, är det så att om man genomför ett tvångsäktenskap eller barnäktenskap döms man till fängelse – punkt slut. Jag tycker att det är oerhört viktigt. Sedan finns det mänskliga fall. Vi kan ta paret som gifte sig innan de var 18 år, för över 20 år sedan, och nu har kommit hit. Då kan det någonstans bli helt orimligt att detta äktenskap inte gäller när de kommer till Sverige.

[…]

Herr talman! Vi har 39 000 barn om året som tvingas in i äktenskap. Alla tvingas dock inte in, men grundsynen är att man tvingas in om man är barn. Där är vi helt överens. Detta är ett stort problem. Man kan alltid ha den utgångspunkt som Vänsterpartiet och Marianne Berg har här: Aldrig någonsin ska det finnas ett endaste skäl. Men jag tror att för enskilda individer skulle detta kunna få helt orimliga konsekvenser. Någonstans måste man ha med den enskilda individen; jag tror att det är viktigt. Men det ska vara ytterst få fall.

Johan Pehrson (FP nuvarande L) deltar en gång i debatten och nämner inte ens undantagen från förbudet.

Här kan man se voteringsresultatet. Bara Vänsterpartiet röstar för att det inte ska finnas undantag för barnäktenskap:

Resultat i omröstningen om Vänsterpartiets reservation som innebär att ta bort undantagsregler för barnäktenskap

Så att anklaga Vänsterpartiet för att inte vara emot barnäktenskap är så fel det kan bli. Vänsterpartiet är det enda parti som konsekvent stått upp för ett förbud mot barnäktenskap utan undantag. De som direkt har argumenterat för undantag är Centerpartiet och Moderaterna.

Läs mer om vad Vänsterpartiet tycker om barnäktenskap, våld mot kvinnor, hedersförtryck, prostitution och mycket annat i den feministiska plattformen.

 

Kopiera länk