Förebyggande

Frihet <3 Jämlikhet

Vänsterpartiet vill inget mindre än allas frihet. Frihet från våld och fattigdom. Frihet från diskriminering och rasism. Frihet till våra kroppar och till vår kärlek. Frihet för barn att växa upp i trygghet och få den kunskap och det stöd som behövs för att utveckla just deras förmågor. Frihet till ett gott och meningsfullt arbetsliv med bra lön. Frihet till en värdig och innehållsrik ålderdom med rättvis pension. Frihet att leva och utvecklas i en hållbar värld.

Frihet och jämlikhet är förutsättningar för varandra. Varje enskild människas frihet hänger samman med alla människors frihet. Med ett samhälle som tillåter och gör den möjlig för alla.

För några decennier sedan var Sverige världens mest jämlika land. Så är det inte längre. Vi vet att jämlika samhällen ger större frihet och mer möjligheter till alla människor. Länder som är jämlika är också bättre på att lösa större samhällsutmaningar som klimatförändringar, rasism eller en otillräcklig välfärd. Därför arbetar Vänsterpartiet för att skapa ett samhälle för alla – inte bara några få.


Ovanstående text går att läsa i inledningen till Vänsterpartiets valplattform. Det är en fantastiskt bra inledning och inramning av Vänsterpartiets politik. Många gånger tror jag att när man tänker på Vänsterpartiet så tänker många på höjda skatter, stopp för vinster i välfärden, en radikal klimatpolitik, sex timmars arbetsdag, höjda pensioner för arbetarkvinnor och förmögenhetsskatt.

Allt det stämmer så klart, vi vill införa allt det jag nämnde men ibland så missar vi att förklara varför. Och där menar jag att vår politik förstås bäst om vi utgår från frihet när vi läser våra förslag.

Vad menar vi med frihet?

Men vad menar vi då med frihet? Vill inte Vänsterpartiet inskränka valfrihet eftersom vi inte tycker att det fria skolvalet fungerar bra? (Något som vi skrivit om tidigare med rubriken Marknadsliberaler verkar inte bry sig om skolsegregationen). Några partier tycker att det är frihet att företag får etablera sig var de vill för att tjäna pengar på våra gemensamma skattepengar. De menar att skolorna ska konkurrera om eleverna och att det är i sin ordning att skolor går omkull eftersom de inte har varit tillräckligt bra.

När John Bauers-koncernen gick i konkurs medförde det gigantiska problem – 36 skolor lades ner, fler än 1000 lärare och 11 000 elever drabbades. Det här är något som borde få de flesta rimliga personerna att åtminstone bli fundersam kring vinstjakten i skolans värld. Men marknadsliberalen Anders Hulltin skrev på DN:

Dagens elever och föräldrar är kritiska och kvalitetsmedvetna, och skolor som inte håller måttet väljs bort. Därför menar jag att John Bauers exempel visar att friskolesystemet fungerar

Med andra ord – marknaden fungerar så här och det är i sin ordning. Företag kommer, företag går endast vinstjakten består. Att konkurser drabbar elever som inte kunde avsluta sina studier i sen hemstad eller lärare som blev av med jobben och inte kunde få ut sin övertid, det bryr sig marknadsliberalerna inte om.

Moderaterna i Haninge vill att Brandbergsskolan ska tas över av privata aktörer och att marknadens krafter ska få verka fritt. Om det går dåligt för skolan och den lägger ner så är det i marknadsliberalens värld som det ska vara.

Om man med frihet menar kapitalisternas frihet att etablera skolor överallt och ta våra gemensamma skattepengar och göra vinst på det, då är det inte samma frihet som Vänsterpartiet menar.

Men om man med frihet menar rätten för alla barn att få en bra utbildning på närmaste skola oavsett föräldrarnas bakgrund, då håller man med Vänsterpartiets syn på frihet.

Vänsterpartiet vill att alla barn och ungdomar ska kunna få en bra utbildning oavsett var de bor, oavsett var deras föräldrar är födda, oavsett vilken klassbakgrund de har och oavsett om de har behov av extra stöd eller inte. De skolor med utmaningar och som har elever med högre behov av olika slag behöver mer hjälp och resurser. Det skapar frihet för alla.

Frihet genom trygghet

Vi i Vänsterpartiet menar att frihet inte kan skapas utan jämlikhet. ”The american dream” som ett frihetsideal är ett lotteri eftersom det utgår ifrån att några kan göra en klassresa och lyckas i världen men förutsätter samtidigt att det finns folk kvar på botten i samhället. Det framhåller att man kan kämpa sig till ett välbetalt arbete där man har råd att gå på restaurang och kan betala för städhjälp efter en dags arbete. Men det förutsätter samtidigt en hårt arbetande arbetarklass som aldrig kan ha råd till samma sak. Det frihetsideal som högern har är frihet för några få.

Vänsterpartiet vill att frihet ska gälla alla. Någons frihet ska inte förutsätta någon annans ofrihet. Frihet är att inte behöva oroa sig för morgondagen – att ha en bostad, att ha ett tryggt jobb och en vetskap om att vi tar hand om varandra om någon olycka skulle ske – såsom en arbetsolycka, ett dödsfall eller en sjukdom.

Frihet är också att känna sig trygg i sitt bostadsområde och kunna leva som man vill så länge det inte skadar någon annan. Med ökad rasism, kriminalitet och sexism så minskas den här friheten. En del av lösningen handlar så klart om att polisen har resurser att utreda brott. Men grunden handlar om att ta bort grogrunden för rasism, kriminalitet och sexism.

I utredningen om framtidens socialtjänst så kommer utredaren fram till att det är av största vikt att satsa på förebyggande åtgärder. Det finns behov av mer tidiga, förebyggande åtgärder för äldre, barn, våldsutsatta kvinnor, personer med missbruksproblem och andra grupper.

Förebyggarteamet i Haninge har jobbat just med förebyggande åtgärder vilket har fått mycket goda vitsord. Förebyggarteamet har jobbat i samverkan med föreningar och andra förvaltningar. De har jobbat med flickors utanförskap när det gäller fritidsaktiviteter, upplevd trygghet och delaktighet och inkludering i sina bostadsområden. Fokuset har varit Brandbergen och Jordbro.

Men kommunledningen har dragit ner på resurserna till socialtjänsten vilket inneburit att Förebyggarteamet inte kan fortsätta utveckla det här arbetet. Vänsterpartiet har varit den kritiska rösten i socialnämnden och protesterat mot åtgärderna. Nedskärningarna drabbar också Kvinnojouren, missbruksvården, daglig verksamhet för funktionsnedsatta och socialpsykatrin.

Istället för att skjuta till de pengar som behövs så prioriterade ledningen ett högt överskottsmål i sin budget.

Det här drabbar alla utsatta – flickor, kvinnor och andra som kommer drabbas av att vi inte kommer kunna förhindra våld, kriminalitet och jämställda förutsättningar med det förebyggande arbetet.

Det här kommer drabba friheten, speciellt för de som bor i områden där risken att hamna i missbruk eller kriminalitet är högre.

Vänsterpartiet vill istället att vi ska inrätta en social investeringsfond som finansierar det förebyggande arbetet. Det förebyggande arbetet måste ges ordentligt med resurser. Det är som sagt en jämlikhetsfråga och en frihetsfråga. Och det är slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser att låta människor hamna i kriminalitet, missbruk, hedersförtryck eller utsättas för våld istället för att förebygga och förhindra att det över huvud taget sker.

Jämlika samhällen är bättre samhällen

Jämlika samhällen har mindre problem än ojämlika. Det handlar om allt från hälsa, kriminalitet, resultat i skolan, våld, missbruk och mycket annat.

Kate Pickett och Richard Wilkinson har skrivit om detta i sin bok Jämlikhetsanden. De har jämfört länder och amerikanska delstater och kommit fram till att ekonomisk ojämlikhet skadar samhällen. Nedan kan du se en video på 17 minuter där Richard Wilkinson sammanfattar deras resultat. (Undertexter på svenska finns).

Rösta för en politik som främjar frihet och jämlikhet

Vänsterpartiet vill inget mindre än allas frihet. Vi har en politik som strävar efter att alla ska ges möjlighet till ett bra liv och att en persons frihet inte står i motsättning till en annan persons, tvärtom! Vi tror att i jämlika samhällen så bryr vi oss mer om varandra, har tiden, energin och omtanken att hjälpa till.

Vi vill ha ett samhälle för alla – inte bara några få.

Samuel Skånberg, kandidat till kommunfullmäktige i Haninge

 

Kopiera länk