Vänsterpartiet Haninge

Allt stöd till hamnarbetarna

Stöd Hamnarbetarförbundet direkt
Swish 123 132 1959
Bankgiro 177-9750

Strejk för kollektivavtal
Strejk för kollektivavtal

Vänsterpartiet Haninge har skänkt 1000 kr och uppmanar alla partiföreningar att göra likadant.

Hamnarbetarförbundet, som organiserar omkring hälften av landets hamnarbetare och i många hamnar är majoritetsfack, lade den 14 januari ett strejkvarsel med målet att teckna ett kollektivavtal för de egna medlemmarna. Bakgrunden är att fackföreningen vill kunna företräda sina medlemmar i förhandlingar med arbetsgivarna. De kräver därför ett i grunden likalydande avtal med Transportarbetarförbundet (som tecknat riksavtalet med arbetsgivarna).

Sedan förra året har arbetsgivarna trappat upp konflikten med hamnarbetarna genom att utestänga alla de skyddsombud som utsetts av Hamnarbetaförbundet från arbetsmiljöarbetet. Detta har skapat en farlig situation på arbetsplatserna.

Hamnarbetarförbundet är en från LO fristående fackförening, och får därför inget stöd från de fackliga centralorganisationerna. De kan därför inte räkna med sedvanligt stöd i form av sympatiåtgärder. Samtidigt möter hamnarbetarna en mycket aggressiv motpart, som snarare än att vilja nå en lösning förhandlingsvägen trappar upp konflikten.

När Hamnarbetarförbundet står upp för sina fackliga rättigheter ligger det på alla oss andra som solidariserar oss med den fackliga grundtanken att ställa upp. Solidariteten med ett arbetarkollektiv som står upp för medlemmarnas rättmätiga krav borde vara självklar.

Allt stöd till Hamnarbetarförbundet i dess kamp för ett kollektivavtal!

Vänsterpartiet Haninge

Hamnarbetare tar strid
Hamnarbetare tar strid
Kopiera länk