Feminism

Kvinnokampen i Latinamerika

Den 10 september kl 18:30 i Haninge kulturhus kommer Cynthia Gomez prata om den feministiska kampen i Latinamerika.

Vänsterpartiet: Cynthia, du kommer att hålla en föreläsning om den feministiska kampen i Latinamerika. Vill du berätta mer?

Cynthia: Det kommer handla om hur kvinnors situation ser ut. Således olika kvinnor aktörer som har givit sitt liv för kampen genom olika samhällsform.

Vänsterpartiet: Vilka likheter ser du mellan den feministiska kampen i Latinamerika i Sverige? Och vilka olikheter?

Cynthia: Likheter är att vi kvinnor i sin helhet är benägen att hålla vår sköld uppe p.g.a det patriarkatet samhället är byggd på. Vilket gör att vi lider såväl som vi sliter psykiskt för att inte bli stampad direkt eller indirekt.

Olikheter: Kvinnor som är född eller uppväxt här i Sverige har lätt med att ifrågasätta sig ”hur, vem eller varför” utan att bli utpekade som ohövliga. I Latinamerika är kvinnor generellt mer passiva, rädda och de som gör motstånd är fortfarande sedda som något rebellisk.

Vänsterpartiet: På vilket sätt kan vi lära oss om den feministiska kampen i Latinamerika?

Cynthia: Att feminismen främjas med handlingar.

Den är varken byggd i kön eller ideologisk, utan att det håller sig ihop i varje kamp, prosa och i varje individ kan skriva sitt historisk kamp.

Vänsterpartiet: Tack för samtalet! Och så hoppas vi att många kommer och lyssnar på dig den 10 september i kulturhuset.

Kopiera länk