Hedersförtryck och hedersvåld

Kampen mot hedersförtryck – En föreläsning med Carin Flemström

Den 26/9 klockan 18.00 kom Carin Flemström till Haninge kulturhus, efter en efterfrågan av Vänsterpartiets Haninges feministiska grupp, och hade en öppen föreläsning om hedersförtryck, hedersvåld och problematiken kring den. Carin är är ordförande i Brottsofferjouren Haninge Nynäshamn och ordförande i Haninge frivilliga familjehem (ensamkommande ungdomar), samt initiativtagare till Dalarö för Integration.

2002 erhöll Carina Stockholms stads Nelson Mandela-pris 2002 för stadens bästa integrationsinsatser. Till yrket är Carin socionom, numera ålderspensionär men har ett förflutet som bl a chef för Maria Ungdom, avdelningschef i Kista stadsdelsförvaltning och sist socialchef i Värmdö.
Carin är aktiv socialdemokrat och har suttit i såväl stadsdelsnämnden i Rinkeby som kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden i Haninge.

Föreläsningen belyste problematiken från olika vinklar. Bland annat pratade Carina om danspojkar och hur dessa blir offer för hedersförtrycket, men samtidigt blir bärare av det i samhället. Danspojkar, eller Bacha bazi, är en företeelse ibland annat Afghanistan. Unga pojkar, 11-13 år, från fattiga familjer tas från sina familjer för att bli sexslavar åt äldre rika män. Pojkarna lär sig att sjunga och dansa och får sedan klä ut sig till kvinnor och dansa för dessa män. Sexuella övergrepp och våldtäkt är vanligt.

Vidare berättade även Carina om hur ensamkommande pojkar togs och tas emot i Sverige. De har ofta en tuff tid bakom sig och flyr hedersförtrycket. Carina menar sedan att Migrationsverket inte har kunskapen hur dessa pojkar ska hjälpas. Speciellt diskuterar hon hur migrationsverket inte har tillräcklig med kunskap kring hedersproblematik och hur en skuld/skam någon utför inte har en tidsbegränsning eller en geografisk begränsning.

Detta blandade hon även med personliga erfarenheter från sitt eget liv. Vi uppskattar verkligen att hon ville delge sig av sina kunskaper och erfarenheter och för den öppna och informativa föreläsningen.

Vi tackar Xoshilt Molina som bokade föreläsningen, och vi tackar såklart Carin för att hon ville komma.

/Vänsterpartiet Haninges feministiska grupp.

 

Läs mer:

Hur Vänsterpartier jobbar mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck
Värna Haninge Kvinnojour
Manscentrum Haninges viktiga arbete

Kopiera länk