Förebyggande
Kommunfullmäktige

Både elever och lärare måste känna trygghet i skolan

Åsa Bååth (V) talar om tryggheten i skolan på kommunfullmäktige 2019-11-04
Åsa Bååth (V) talar om tryggheten i skolan på kommunfullmäktige 2019-11-04

Ordförande, ledamöter och åhörare!

Situationen med hot och våld i våra skolor är inte acceptabel. Både barn och personal ska känna trygghet. Hur mycket ska personal och barn orka med?

Det är bra att det kommer mer personal i skolan genom lärarassistenter som kan avlasta lärarna. Ju fler vuxna desto bättre.

Men lärarna måste också få ett större stöd gentemot föräldrar som både hotar om att anmäla och anmäler när lärarna sätter gränser mot stökiga elever. När en lärare som säger ifrån och avlägsnar en elev som kallar en lärarkollega hora blir anmäld av föräldern är något fel. Vilka signaler ger det till barnet?

När elever hotar och stör i klassrummet är det flera av de andra eleverna som blir rädda för sina klasskamrater. Personal behövs som kan ge akut stöd i klassrummet när det blir för oroligt.

Åsa Bååth är en av fyra vänsterpartister i kommunfullmäktige i Haninge
Åsa Bååth är en av fyra vänsterpartister i kommunfullmäktige i Haninge

Det behövs även vara fler lärstudiogrupper till elever med behov.

Tyvärr är ju inte barnen prioriterade i Haninge kommun. Beslutet att stänga fritidsgårdar påverkar ju barnen även i skolan, oron ökar när skoldagen närmar sig slutet och man inte har fritidsgården att gå till.  Fler barn  kommer driva omkring och riskerar att dras in i äldre elevers gäng för att få tryggheten där.

Att samhället är rädd för sina egna barn visar mer vilka rådande värderingar som gäller och problemet upphör inte genom mer kameraövervakning. Den pågående nedmonteringen av skolan genom besparingar har nått nya bottennivåer och de ökade klassklyftorna ger ett mer ojämlikt samhälle för våra barn.

Låt de skattekronor som satsas på skolan gå till ökad kvalité i alla skolor. Ta bort skolpengen och vinst drivande företag. Ge alla barn samma möjligheter.

Kopiera länk