Minoritetspolitik

Vasemman puolueen edustaja Suomen neuvostossa

Niina Tütüncü, Vänsterpartiet
1. Mitä sinulle merkitsee se, että Haninge on suomen kielen hallintoalue?

Haninge on suomen kielen hallintoalue ja se merkitsee, että meillä on erityisvastuu suomenkielisistä kansalaisista. Viestintä ja tiedonsaanti omalla äidinkielellä ovat tärkeitä, jotta pystyisi aktiivisesti osallistumaan yhteiskuntaan. Se koskee sekä ruotsinsuomalaisia, että muita vähemmistöryhmiä. Minulle on itsestään selvää, ettei kieli saa toimia esteenä. Kieli on kotouttamisen edellytys.

2. Kuinka Haninge voi toimia aktiivisesti tuodakseen suomen kielen asiat paremmin esille?

Minusta on tärkeää, että ihmiset ovat tietoisia siitä, että heillä on oikeus saada tietoa suomeksi ja että kunta tarjoaa tietoa suomeksi. Tällä hetkellä kaikki eivät varmastikaan tiedä, että heillä on oikeus saada tietoa suomeksi. Kunnan pitäisi työskennellä aktiivisemmin näissä asioissa.

3. Miten suhtaudut omaan rooliisi suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän jäsenenä?

Olen itse käynyt suomenkielistä luokkaa täällä Haningessa ja perheeni on aktiivinen kunnan suomenkielisissä verkostoissa. Suomenkielisenä Haningelaisena tiedän, mitä haasteita suomenkieliset asukkaat kohtaavat ja mitä verkostoja on olemassa, joiden kautta tietoa voidaan levittää. Me neuvonpitoryhmän jäsenet olemme olemassa ihmisiä varten ja tehtävämme on kehittää kunnan työtä suomenkielisten Haningelaisten hyväksi.

4. Mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeimpiä suomen kielen kannalta Haningen kunnassa juuri nyt?

Ensi sijassa kaksi asiaa ovat mielestäni tärkeitä. Ensimmäinen on kunnan tehtävien hoitaminen ja kehittäminen, mm. tietoisuuden levittäminen ihmisten oikeudesta saada tietoa vähemmistökielillä. Toinen on, että kunnassa on monta toisen ja kolmannen polven ruotsinsuomalaista. Heidän kulttuurin ja kielitaitoisuuden lisääminen on nähtävä mahdollisuutena, sekä yksilölle itselleen, että kunnalle.

5. Miten haluat itse toimia Haningen kunnan suomenkielisen vähemmistön hyväksi seuraaviin vaaleihin saakka?

Ruotsinsuomalaiset ovat Haningen kunnassa lukuisia ja Haningen suomalaiset yhdistykset ovat tärkeitä toimijoita. Samalla kaikki eivät ole aktiivisia yhdistyksissä ja kunnan on löydettävä muita kanavia, joiden kautta levittää tietoa myös heille. Tiedotus täytyy myös sopeuttaa, koska kaikilla ei ole pääsyä tietokoneelle/internetiin ja liikuntaesteisten on saatava tietoa eri tavoin, esimerkiksi lyhytelokuvien kautta.

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä

Svensk översättning via google här.

Kopiera länk