Äldreomsorg

Vänsterpartiet tar ansvar för ett framtida hållbart arbetsliv

Vår motion om arbetsförkortning inom äldreomsorg och socialtjänst till 6h är en framtidssatsning.

Det är mycket stora ohälsotal och stor sjukskrivning inom dessa grupper. Alla måste idag vara med och ta ansvar för de problem som kommer genom stress och sänkt bemanning. Personalen pressas med mer ärenden i socialtjänsten och man har ett mycket utsatt arbete att möta många människor i kris. När sjukskrivningarna ökar får övrig personal större belastning.

Utbrändhet är vår stora utmaning idag, att använda den forskning som finns även konkret på arbetsplatserna måste göras. Att gå in i väggen kan ge skador för livet och många får långa sjukskrivningsperioder med lägre ekonomisk nivå att leva på. Bara det är en stressfaktor. Hjärntröttheten är förkrossande, att inte orka något, känna att man försummar sin familj och ofta är följdverkan en depression.

Inom äldreomsorgen står vi inför en nationell kris, det kommer att saknas 160 000 undersköterskor fram till 2035. Arbetsvillkor måste radikalt förbättras. Vi måste lyssna av vad som kan locka unga till vårdutbildningar. Det är inte dåliga arbetstider, låg bemanning och dålig löneutveckling.

Vi har fått kritik från KD att vi inte tar ansvar för äldreomsorgen och socialtjänst med vår motion.

I äldreomsorgen är det tvärtom, V och M tagit ett gemensamt ansvar genom den motion vi lagt tillsammans för att stoppa de långa arbetspassen. Vi har lagt motion om generellt parkeringstillstånd för hemtjänstpersonal och där fördröjer den politiska majoriteten beslut genom minoritetsåterremiss. Under tiden är det fortfarande personalen som får ligga ute med pengar. I vår budget har vi lagt en personalbemanning med tre personer på den mest aktiva delen av dagen och den är oavsett vilken dag det är. Personalens hälsa och arbetsmiljö, de boendes kvalité och säkerhet är det viktigaste politiska mål vi driver.

När det gäller hemtjänst måste bemanningen också öka. Det råder stort kaos inom hemtjänsten, dåligt lagda ärenden med stora avstånd som tar tid. Var tas den tiden ifrån? Jo från brukarnas tid och det är personalen som får försöka hinna de insatser som är bedömda. Även om man är sen måste brukaren få den hjälp personen behöver och det är en mycket stressrelaterad arbetssituation. I Huddinge kommun har man tabeller på hur lång tid det tar mellan punkt A och B beroende på vilket sätt man transporterar sig på. Dessa tider ligger mellan de olika ärenden, detta sänker stressen oerhört mycket. Brukarna får också den tid de bedömt.

Åsa Bååth (V)

Åsa Bååth, ledamot i äldrenämnden och i kommunfullmäktige säger:

”Vi förlorar kunskap och ett av de kapital vi måste värna om är kunskapskapitalet. Vi behåller inte det genom att dra ner bemanningen på bottennivåer och suga all must ur de med stor kunskap och erfarenhet. Dessa har mycket lätt att få nya arbeten idag och är mycket eftertraktade. Idag har vi ett tapp av den gruppen. Nu är det ca 50 % av äldreomsorgens personal som är undersköterskor. Den nivån måste höjas.

Ett annat kapital som är det absolut viktigast i all typ av verksamhet är förtroende kapitalet och förlorar man det så är det den svåraste delen att bygga upp igen. De samverkans problem som finns med ledning och vårdpersonal har urholkat förtroendet. Det nedsättande sätt att tilltala personal som vi fick uppleva på äldrenämnden i maj 2019 av ordförande, vice ordförande och förvaltningschef har jag aldrig upplevt. Detta sätt att bemöta personalen är tyvärr inte ovanligt på vissa verksamheter. Även alla försämringar som sker mot personalen. Det senaste är införandet av semesterperioder. Två perioder på sommaren och ingen flexibilitet. Vårt familjeliv idag är inte den gamla kärnfamiljen utan nu är man många som ska få ihop sina semestrar. Även ta hänsyn till att barnomsorgen stänger på vissa ställen och hur påverkar det chansen att få ha semester tillsammans. Semesterperioder är ett gammalt arbetssätt som vi under slutet av 1980-talet genom stora protester och fackligt arbete fick bort. Nu gör kommunen åter en kräftgång och går bakåt till ett uråldrigt sätt att driva personalpolitik. Ideer kommer från chefer som kommer från den privat drivna äldreomsorgen som anställts och ger en vink hur man kan tjäna miljoner på vinster genom att sänka personalens kvalite och inflytande. Kommunen ser det som en chans att finansiera de stora besparingar på mång miljon belopp som nu kommer. Jag önskar vi kunde göra ett nationellt motstånd för tillsammans är vi starka.”

V kommer att alltid arbeta för vårdpersonalens, brukarnas och boendes rätt att få kvalitativ äldreomsorg. Den är inriktad på ett feministiskt perspektiv och vi satsar på förbättringar i kvinnodominerande yrken.

Kopiera länk