Hållbarhet

Vänsterpartiet tar fram lokalt klimat- och miljöprogram

Vänsterpartiet i Haninge har varit väldigt aktiva i klimat- och miljöpolitiken i Haninge. Vi fick igenom flera förslag i det klimat- och miljöpolitiska programmet som antogs i fullmäktige 2017. Och vi ser till att följa upp målen som satts, senast i en interpellation i september 2019 där vi frågar hur arbetet går. Tyvärr så går arbetet långsamt fram. Många mål har inte nåtts och det är osäkert hur det ser ut för framtida mål.

Målen är generellt bra i det klimat- och miljöpolitiska programmet men det är för lite verkstad och konkreta förslag.

De senaste åren har vi därför lagt flera motioner med klimat- och miljöfokus:

I vår budget har vi också lagt flera konkreta klimat- och miljöförslag. I vår valplattform lade vi också många förslag. En kort sammanställning av våra förslag kan läsas här.

Lokalt klimat- och miljöprogram

Vänsterpartiet har ett rikstäckande program för klimat- och miljöpolitik: ekologiskt-ekonomiskt punktprogram, eller eko-eko som det oftast kallas.

Distriktet har också tagit fram ett program: Vänsterpartiet Storstockholm Omställningsplan.

Bägge programmen är väldigt bra och ligger som grund för arbetet med vårt lokala klimat- och miljöprogram. Vi vill nu gå ner mer i detalj och framställa ett klimat- och miljöprogram som innehåller många konkreta förslag för klimatet och miljön i Haninge.

Tipsa oss om förslag!

Vi kommer nu under våren arbeta med framtagandet av programmet. Och vi tar väldigt gärna emot tips!

Har du några idéer på klimat- och miljöpolitiska åtgärder eller reformer? Det kanske handlar om klädbytardag, göra bihotell, skydda naturreservat eller något annat. Maila då [email protected] med ditt förslag så ska vi ta upp förslaget till diskussion.

Alla är välkomna att komma med synpunkter!

(Bild är tagen från Wikipedia, CC-BY-SA-4.0, Holger.Ellgaard)

Kopiera länk