Aktivitet

Hemlösa i Haninge bland de hårdast drabbade

Många av de råd vi får från myndigheter och kommunen handlar om att vi ska hålla oss hemma och iaktta social distansering.

Men hur ska man göra om man är hemlös? ”Stanna hemma” låter i bästa fall aningen ironiskt i öronen på en hemlös. I en välskriven artikel i Arbetet skriver Lina Stenberg:

”Hittills har de ekonomiska stöden främst gått till att hjälpa företag att överleva liksom i att kompensera för de reguljärt anställdas inkomstbortfall.

Stödpaketen har varit mycket viktiga för att hindra en akut ekonomisk kris.

Men åtgärderna hjälper långtifrån alla.

De hemlösa som Stadsmissionen normalt möter märker inga förbättringar just nu. Tvärtom minskar deras möjligheter till mat och tak över huvudet. Dessutom tillkommer att många av de hemlösa är äldre och själva tillhör riskgrupper.”

Det är dock lite talande för vår tid att vi börjar prata om de hemlösa när de utgör en smittorisk – ett hot mot oss ”vanliga” med jobb och bostad.

Vi har gått från en socialpolitik med ambitioner om ett anständigt liv till ett nedskuret nyliberalt grinande ansikte som säger ”Skyll dig själv!”.

Men nu hoppar det upp och biter oss där bak. Att som samhälle accepterar hemlöshet är en dålig idé. Att ha en stor grupp hemlösa under en pandemi är en extremt dålig idé.

Vänsterpartiets gruppledare i Haninge kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden, Samuel Skånberg, jobbar som volontär på Kryckan – svenska kyrkans mötesplats för hemlösa i Haninge och lagar bl a mat till hemlösa.

Den kritiska situationen för hemlösa under coronakrisen har, förutom Arbetet, tagits upp av en mängd medier; Aftonbladet, TV4 och ETC.

Det är alldeles utmärkt att detta kommer upp på dagordningen, eftersom hemlöshet både innehåller ett enormt mänskligt lidande och är en källa till ett sårbart samhälle som klarar sig sämre i kriser.

En bit mat på Kryckan – en mötesplats för hemlösa i Haninge. Sleipnervägen 111. Tel 08-777 80 90.

I första hand är hemlösheten ett fruktansvärt onödigt lidande för den enskilde, men det är också så att hela samhället blir sämre – där vi nu kan se att vår motståndskraft mot kriser som denna blir sämre.

Därför ska vi vara oerhört tacksamma att det finns verksamheter som Kryckan där hemlösa kan mötas, äta frukost och lunch, duscha och sköta hygienen. De skulle verkligen förtjäna uppbackning av kommunen, särskilt i dessa tider.

Vänsterpartiets Åsa Bååth, ledamot i kommunens äldrenämnd, kommer med ett lass underkläder – något som faktiskt efterfrågas i rätt stor omfattning – till Kryckan.

Tyvärr kan coronakrisen också vara startskottet på ännu fler vräkningar och ännu fler hemlösa.

Enligt Svenska Dagbladet ökar andelen människor utan buffertsparande i Sverige.

Det är framför allt personer i de lägsta inkomstgrupperna som har svårt att få fram pengar. De senaste årens skattesänkningar inte verkar ha bidragit till att dessa grupper har fått bättre ekonomi.

ur Svenska Dagbladet

Därför är det centralt att vi får räddningspaket till inte bara banker och företag, utan till vanligt folk som definitivt inte har några marginaler. Det behövs nu. Inte om ett halvår.

Hela Vänsterpartiets program för att hantera coronakrisen finns här.

Vill du göra en insats:

Kontakta Kryckan här

Kryckans Facebook finns här

#stottahaninge

Kopiera länk