Solidaritet

Solidaritet – Tillsammans är vi starka

Vi befinner mitt i en samhällskris till följd av Coronaviruset covid-19 har spritt sig snabbt över världen. Det finns inget vaccin. Nyheter om Corona dominerar tidningar, radio, TV och sociala medier. Haninge kommun följer utvecklingen noga och uppdaterar dagligen https://www.haninge.se/corona.

I dessa tider så inser många att det är tillsammans som vi löser det här, genom solidariska insatser och rättvisa omfördelningar. Tron på marknaden som en magisk kraft som ska lösa allt försvinner. Istället vänder sig människor, föreningar och företag till det offentliga för att få hjälp.

Solidariteten vinner över rädslan

Engagemanget för att hjälpa har exploderat! Det dyker upp åtskilliga facebook-grupper som på ett gräsrotsplan engagerar många i lokalsamhället, lokala pizzabagaren som gör pizzor till personalen inom äldreomsorgen, tekniskt orienterade som gör ansiktsskydd med 3D-skrivare, grannar som sätter upp lappar i trapphuset där de erbjuder hjälp och mycket annat.

Vida Basti i Sundbyberg erbjuder hjälp till de som bor i hennes trapphus

I och med att riskgrupper (t.ex. personer över 70 år) rekommenderas att stanna hemma och isolera sig så ökar behovet av personer hjälper dem med att handla och sköta andra ärenden. Det tog inte lång tid innan det dök upp olika initiativ för att hjälpa dem som inte kan få hjälp på annat sätt.

Vänsterpartiet är övertygade och solidaritet, gemenskap och jämlikhet är grunden för bra samhällen. Därför gör vi också vad vi rent konkret och praktiskt kan bidra med för att hjälpa till. Att vi som kan hjälps åt är otroligt viktigt!

Politiska lösningar

Men det behövs också politiska lösningar. I kriser så kan stora förändringar ske snabbt. Författaren Naomi Klein har skrivit om hur stora privatiseringar skett i kölvattnet av stora kriser i sin bok Chockdoktrinen. Privatiseringar som drabbar vanligt folk, minskar tryggheten och gynnar rika på fattigas bekostnad.

Men Naomi Klein säger också att stora kriser kan vara en väckarklocka för många och för hela samhället att man behöver styra in på en annan väg. Det berättar hon om i sitt Ted Talk:

Det är alltså hur vi reagerar på kriser som bestämmer vad effekterna kommer att bli av krisen. Reagerar vi genom att ösa pengar över bankerna och storföretagen? Eller reagerar vi genom att säkerställa att vanligt folk inte blir vräkta när de inte har råd med hyran efter jobbet försvann? Om vi har solidaritet som ledstjärna och de mest utsatta gruppernas perspektiv, då är chansen mycket större att samhället kommer att klara sig bättre.

Förslag på insatser

Corona-krisen har självklart även drabbat Haninge. Fler är hemma sjuka, företag får svårt att gå runt och personalen inom den kommunala verksamheten går på knäna, inte minst pga att fler kollegor är hemma sjuka. Det behövs många insatser. Vänsterpartiet anser att några saker som bör göras är följande:

 • Inga vräkningar ska genomföras. I dessa tider ska ingen behöva vara orolig för sin bostadssituation
 • Införa hyresrabatt för de som är sjuka och blir inlagda. Även hyresrabatt för de som blir varslade som effekt av krisen
 • Utöka stödet till kvinnojouren och fältsekreterare
 • Fortsätt erbjuda gratis lunch till elever i grundskolan och i gymnasie- och vuxenutbildningen. Antingen genom egna kök eller genom ett samarbete med lokala restauranger
 • Ge stöd till alla 70+ och andra som tillhör riskgrupper för att få hjälp med att handla
 • Ta kontakt med civilsamhället för att samordna frivilliginsatser
 • Se över insatser och stöd för personer som är i behov av stöd från socialtjänsten för att minska effekterna för utsatta människor
 • Ge extra stöd till personer i hemlöshet, speciellt hjälp till bostad, mat, hygien och sanitet
 • Stöd småföretagarna

Vänsterpartiet på central nivå har också flera förslag på åtgärder:

 • Ge ersättning till personer i riskgrupp som inte kan arbeta hemifrån
 • Gör det lättare att få A-kassa
 • Ställ den privata sjukvården under offentlig kontroll
 • Säkra personalförsörjningen till sjukvården
 • Stopp för bankernas miljardutdelningar
 • Inga vinstutdelningar i företag som permitterar anställda
 • Rädda jobb genom att sänka räntan på skatteuppskov
 • Höj studiebidraget när gymnasiet stänger
 • Betala ut CSN-pengar även om studierna ställs in
 • Slopa karensavdraget
 • Slopa kravet på sjukintyg

Behöver du hjälp?

Haninge kommun uppdaterar med mycket information på kommunens hemsida om Coronaviruset och hur det påverkar kommunens verksamhet. Börja med att söka efter information där och följ myndigheternas rekommendationer.

Men kommunen räcker inte alltid till. Då är det viktigt att civilsamhället och engagerade medmänniskor drar sitt strå till stacken.

Vänsterpartiet gör också vad vi kan i den här krisen. Vi vill gärna stötta upp och uppmärksamma civilsamhällets insatser och sprida information om vilken hjälp man kan få från dem. Och på så sätt också uppmuntra personer att själva stötta civilsamhället med sin tid eller pengar om möjligheten finns. Civilsamhällets föreningar är de som har störst erfarenhet.

Men vi hjälper också gärna till om man behöver hjälp. Slå en signal eller maila till någon av oss:

Åsa Bååth, 073-958 40 68
[email protected]

Samuel Skånberg, 073-838 57 53
[email protected]

Patrik Olofsson, 072-572 66 06
[email protected]

Kopiera länk